ชาวขอนแก่น เข้ารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แน่น ทุก รพ.ฯ เนื่องในวันมหิดล

news2021_Facebook17

ชาวขอนแก่น เข้ารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แน่น ทุก รพ.ฯ เนื่องในวันมหิดล ผู้ว่าฯเผยวันนี้ทั้งจังหวัดเข้ารับการฉีดวัคซีนกว่า 44,000 คน พร้อมระบุสิ้นเดือน ก.ย.กลุ่มเป้าหมาย 608 รับวัคซีนครบเกินร้อยละ 70 เร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนครอบคลุมทุกกลุ่มทันที

          เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เขตเทศบาลนครขอนแก่น และที่ หน่วยบริการวัคซีน รพ.ขอนแก่น จุดฉีดวัคซีนวัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ยังคงมีประชาชนจำนวนมาก ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 อย่างต่อเนื่อง ตามการบริหารจัดการวัคซีนตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่นกำหนด และเนื่องในวันมหิดล ที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตลอดทั้งวันในวันนี้ให้ได้ 1 ล้านคน โดยมีประชาชนที่ได้รับการยืนยันการเข้ารับการฉีดวัคซีนรวมไปถึงประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย 608 ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป,กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์นี้ขึ้น รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ทยอยมาเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

          นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดการฉีดวัคซีนทั้งประเทศให้ได้ 1 ล้านคน ซึ่ง จ.ขอนแก่น โดยหน่วยบริการวัคซีน ทั้งจังหวัดได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการวัคซีนรวม 44,000 คน ที่จะทำการระดมฉีดวัคซีนกันตลอดทั้งวันในวันนี้ เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในพื้นที่ตามการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลที่ส่งมอบให้กับ จ.ขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลอดทั้งวันในวันนี้ทุกหน่วยบริการวัคซีน จะมีประชาชนที่ได้รับการยืนยันการเข้ารับการฉีดวัคซีนรวมไปถึงประชาชนทั่วไป ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในหน่วยบริการที่จังหวัดกำหนด อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าคนขอนแก่นเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วเกือบร้อยละ 45 ของจำนวนประชากรเป้าหมายคือ 1.2 ล้านคน ซึ่งหากนับรวมยอดรวมของการฉีดวัคซีนวันนี้จะทำให้คนขอนแก่นได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วรวมกว่า 590,000 คน

          “แผนการฉีดวัคซีนของจังหวัดยังคงเดินหน้าตามเป้าหมายที่รัฐบาลและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น กำหนด ทั้งวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรรและวัคซีนทางเลือกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆจัดหา ซึ่งภายในเดือน ก.ย.นี้ กลุ่มเป้าหมาย 608 จะได้รับวัคซีนครบเกินกว่าร้อยละ 70 และจังหวัดจะเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อไป และในเดือน ต.ค.กลุ่มเป้าหมาย 608 จะได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มเกินกว่าร้อยละ 70 และกลุ่มต่างๆตามการบริหารจัดการวัคซีนจะได้รับวัคซีนเกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับจังหวัดรองรับการเปิดเมืองตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ในภาพรวม”

          ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งล่าสุดพบว่าขอนแก่นมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 165 ราย ทำให้จำนวนยอดผู้ป่วยสะสมในพื้นที่อยู่ที่ 13,779 ราย โดยขณะนี้อยู่ในการรักษาของทีมแพทย์ ที่ รพ.ต่างๆ 2,280 รายรักษาหายแล้ว 11,436 ราย เสียชีวิตสะสม 63 ราย ซึ่งจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มแรงงานต่างชาติ ซึ่งคณะทำงานได้ลงพื้นที่ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมสถานการณ์ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่มีการส่งเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนาม เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามยังคงขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่งในการปฎิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤติเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไปด้วยกัน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง