ด่วน สธ.สั่งย้าย นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด (สสจ.) 21 ตน.ขอนแก่น สลับกับ มหาสารคาม

C6E3EC6A-6C6B-4135-BDC0-74A8F9DD55D3

ปลัดสธ.ลงนามแต่งตั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอีก 21 ราย หลังก่อนหน้านี้เซ็นแล้ว 7 ราย  เผยการแต่งตั้งพิจารณาตามความเหมาะสม ความสามารถ ความอาวุโสส่วนการสลับแต่งตั้ง นพ.สสจ. ไปนั่งผอ.กองตรวจราชการ   ถือเป็นตำแหน่งอำนวยการสูงระดับเดียวกัน

ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งเมื่อวันที่ 16 ..2564 ที่ผ่านมาเรื่อง แต่งตั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 7 ราย และแต่งตั้งรักษาราชการอีก 3 รายนั้น

ผู้สื่อข่าว Hfocus รายงานความคืบหน้าเรื่องนี้ ว่า ล่าสุดวันที่ 22 .. 2564  นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1024/2564 เรื่องย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(นพ.สสจ.)  จำนวน 21 ราย ดังนี้

1.นพ.วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ(นพ.ชช.) ด้านเวชกรรมป้องกันสสจ.จันทบุรี ย้ายดำรงตำแหน่งนพ.สสจ. ประจวบคีรีขันธ์ 

2.นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์  ย้ายดำรงตำแหน่ง สสจ.สมุทรสาคร

3.นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา สสจ.สมุทรสาคร ย้ายดำรงตำแหน่ง สสจ.สมุทรปราการ

4.นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง สสจ.สมุทรปราการ ย้ายดำรงตำแหน่ง สสจ.สุพรรณบุรี

5.นพ.นราพงศื ธีรอัครวิภาส นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ปทุมธานี(รก.นพ.สสจ.ลพบุรี) ย้ายดำรงตำแหน่ง สสจ.ลพบุรี

6.นพ.นรเทพ อัศวพัชระ สสจ.ลพบุรี(รก.สสจ.ระนอง) ย้ายดำรงตำแหน่ง สสจ.ระนอง

7.นพ.กมล กัญญาประสิทธิ์ สสจ.ระนอง(รก.สสจ.พิจิตร) ย้ายดำรงตำแหน่งสสจ.เพชรบูรณ์

8.นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม สสจ.เพชรบูรณ์ ย้ายดำรงตำแหน่ง สสจ.กระบี่

9.นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท สสจ.กระบี่ ย้ายดำรงตำแหน่ง สสจ.พังงา

10.นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ สสจ.พังงา ย้ายดำรงตำแหน่ง สสจ.กาญจนบุรี

11.นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ สสจ.ยโสธร (รก.สสจ.สิงห์บุรี) ย้ายดำรงตำแหน่งสสจ.นครสวรรค์

12.นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ สสจ.นครสวรรค์ ย้ายดำรงตำแหน่งสสจ.พิจิตร 

13.นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร สสจ.พิจิตร (รก.สสจ.ยโสธร) ย้ายดำรงตำแหน่ง สสจ.ยโสธร

14.นพ.ชาญชัย บุญอยู่ นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครราชสีมา ย้ายดำรงตำแหน่ง สสจ. เลย

15.นพ.ปรีดา วรหาร สสจ.เลย ย้ายดำรงตำแหน่งสสจ.นครพนม

16.นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ สสจ.นครพนม ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.กองตรวจราชการ  

17.นพ.ภุชงค์ ไชยชิน ผอ.กองตรวจราชการเดิมให้ย้ายดำรงตำแหน่ง สสจ.ปทุมธานี

18.นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง สสจ.ปทุมธานี ย้ายดำรงตำแหน่ง สสจ.ปราจีนบุรี

19. นพ.โชคชัย สาครพานิช สสจ.ปราจีนบุรี ย้ายดำรงตำแหน่ง สสจ.สิงห์บุรี

20.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ สสจ.มหาสารคาม ย้ายดำรงตำแหน่ง สสจ.ขอนแก่น

21.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา สสจ.ขอนแก่น ย้ายดำรงตำแหน่งสสจ.มหาสารคาม 

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  ให้สัมภาษณ์กับ Hfocus ว่า  คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(นพ.สสจ.) นั้น เป็นการแต่งตั้งตามรอบปกติ ซึ่งมีการพิจารณาตามความเหมาะสม ดูความสามารถการทำงาน ความอาวุโส อีกทั้ง การให้ย้ายไปยังพื้นที่อื่น ก็เป็นการนำความสามารถไปหมุนเวียนในการปฏิบัติงานพื้นที่อื่นๆต่อไป 

เมื่อถามกรณีการย้ายตำแหน่ง นพ.สสจ.ไปเป็นผอ.กองตรวจราชการ ถือเป็นตำแหน่งระดับอำนวยการสูงเท่ากันใช่หรือไม่ นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ใช่ เป็นตำแหน่งสูง

ที่มา https://www.hfocus.org/content/2021/09/23146

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง