ชาวขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เข้ารับอาหาร-น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค ที่ตู้เต็มใจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

1

ชาวขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เข้ารับอาหาร-น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค ที่ตู้เต็มใจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ขณะที่ผู้ใจบุญวอนเอาแต่พอดี เผื่อแผ่คนข้างหลังเพื่อการช่วยเหลือที่ทั่วถึง

      เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 20 พ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ายังคงมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และกลุ่มผู้มีรายได้น้อยทยอยกันมารับเครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ตู้เต็มใจ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ริมบึงแก่นนครเขตเทศบาลนครขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยนำไข่ไก่ น้ำดื่ม ข้าวสาร รวมไปถึงเครื่องอุปโภคและบริโภคมาบรรจุใส่ภายในตู้เต็มใจตามรอบเวลาที่กำหนด ขณะเดียวกันผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ที่พบเห็นตู้เต็มใจต่างนำอาหารและน้ำดื่มมาสมทบบรรจุภายในตู้เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น สร้างความอิ่มบุญจากผู้ให้และอิ่มท้องของผู้รับอย่างมาก

      นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กล่าวว่า ตู้เต็มใจที่จัดตั้งขึ้นเป็นความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่โดยเฉพาะข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงบุคลากรจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้พร้อมใจกันจัดตั้งตู้เต็มใจขึ้นด้านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เพื่อบอกบุญและร่วมส่งกำลังใจผ่านข้าวสาร อาหารแห้ง รวมไปถึงเครื่องอุปโภคและบริโภคต่างๆที่นำมาเติมตลอดทั้งวัน โดยตู้ดังกล่าวนี้นั้นเป็นการดัดแปลงตู้เอกสารที่ไม่ใช่งานที่มีความทนแดด ทนฝน มาติดตั้งเพื่อให้ผู้ที่สัญจรไป-มา ได้มาร่วมต่อบุญให้กับผู้ที่ยากไร้ รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบได้มารับสิ่งของภายในตู้นำกลับไปรับประทานกับครอบครัวหรือแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่างๆ

นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

      “ทุกวันเจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์จะนำข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม รวมไปถึงเครื่องอุปโภคและบริโภคต่างๆมาบรรจุไว้ภายในตู้วันละ 2 รอบ โดยสิ่งของที่นำมาบรรจุนั้นมาจากพลังบุญของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ปฎิบัติหน้าที่ในเขต จ.ขอนแก่น ที่ทยอยส่งมอบสิ่งของมาทุกวัน โดยมีคณะทำงานของ สปข.1 คัดแยกสิ่งของและจัดเรียงลำดับหมวดหมู่ เพื่อนำไปบรรจุไว้ภายในตู้เฉลี่ยวันละ 100 ชุด เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งผู้ที่ยากไร้ได้มารับกลับไปรับประทานเพื่อคลายหิวและยังคงเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้บางมื้ออีกด้วย ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีการส่งมอบสิ่งของชุดใหญ่ให้กับ สปข.1 ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เพื่อให้คณะทำงานได้ลำเลียงบรรจุไว้ในตู้เต็มใจแห่งนี้เพื่อให้มีสิ่งของแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้อีกด้วย”

      นายพรพิทักษ์ กล่าวต่ออีกว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการขอความร่วมมือสำหรับผู้ที่มารับสิ่งของจากตู้เต็มใจนั้นขอให้หยิบแต่พอดี และเผื่อแพร่ให้กับคนอื่นๆ อย่านำถุง นำกระสอบมาใส่สิ่งของให้มากเกินพอดี หรือเกินความจำเป็นเพราะยังคงมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และผู้ยากไร้ ที่มายืนรอต่อคิวรอรับสิ่งของจากตู้แห่งนี้ในแต่ละวันนั้นจำนวนมาก จึงจำเป็นจะต้องบริหารจัดการสิ่งของให้กระจายอย่างทั่วถึงภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ขณะเดียวกันผู้ที่มีจิตศรัทธาและมีจิตใจอันเป็นกุศลสามารถสมทบสิ่งของได้ที่ ชั้น 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 โดยมีเจ้าหน้าที่รอรับและทำการคัดแยก และจัดระบบการบรรจุภายในตู้ โดยตู้เต็มใจแห่งนี้จะตั้งให้บริการต่อเนื่องต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง