ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นคุมเข้มคัดกรอง ยันยังไม่พบผู้ต้องขังติดโควิด

1

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด19 ในผู้ต้องขังกว่า 1,858 คนไปกว่าร้อยละ 50 ยังไม่พบติดโควิด สั่งคุมเข้มงดเยี่ยม มาติดต่อราชการต้องผ่านด่านตรวจคัดกรอง เข้าออกช่องทางเดียว เร่งฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง

      เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 18 พ.ค.2564 หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงานตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่สูงเกินกว่า 10,000 ราย ทำให้กระทรวงยุติธรรมวางมาตรการเชิงรุกและเร่งตรวจผู้ต้องขังในเรือนจำแบบ 100% อีกหลายแห่ง สั่งคมเข้มและตรวจหาผู้ติดเชื้อในทุก ๆ เรือนจำแบบเชิงรุก โดยเฉพาะที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เลขที่ 117 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้รายงานข้อมูลจำนวนผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นทั้งหมดข้อมูลวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีจำนวน 1,858 คน หลังจากเกิดสถานกาณณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นได้มีมาตรการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขังรับใหม่ แรกรับกำชับต้องสวมหน้ากากปิดจมูกทุกคนตลอดเวลาพร้อมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่ในอ่างล้างมือบ่อย ๆ เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด19 หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวตามมาตรการสาธารณสุขเป็นเวลา 21 วัน สำหรับผู้ต้องขังที่เข้าใหม่ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเข้าไปภายในทัณฑสถานบำบัดฯและต้องผ่านการซักประวัติโดยละเอียด

      ส่วนการรายงานการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นได้เริ่มตรวจคัดกรองในผู้ต้องขังแรกรับ/รับใหม่ทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 รวมจำนวน 821 คน จาก 1,858 คน ผลปรากฏว่าไม่พบการติดเชื้อและยังมีการคัดกรองเชิงรุกในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม วันละ 50 คน จำนวนรวม 150 คน ก็ไม่พบการติดเชื้อ โดยทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด19 จากโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 255 โดส โดยเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานฯ ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 2 รอบรวม 55 คน อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 24 คน ส่วนผู้ต้องขังได้รับการฉีดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ในกลุ่มผุ้ต้องขังช่วยงานและผู้ต้องขังมีโรคประจำตัวเข็มที่ 1 ไปแล้ว 201 คน

      อย่างไรก็ตามสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นยังมีแผนรองรับระหว่างที่มีการตรวจคัดกรองโดยแบ่งเป็นกรณีหากมีผู้ต้องขังไม่มีอาการสงสัยการติดเชื้อโควิด19 จะนำไปกักตัวในห้องแยกภายในทัณฑสถานฯ และอีกกรณีมีผู้ต้องขังมีอาการสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด19 หรือมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดจะประสานโรงพยาบาลขอนแก่นมารับตัวไปตรวจหาเชื้อทันที แต่หากพบผู้ต้องขังพบการติดเชื้อโควิด19 ภายในทัณฑสถานฯ จะรีบบแจ้งทีมสอบสวนโรคเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เข้าดำเนินการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดและดูแลผู้ต้องขังที่ติดเชื้อตามแนวทางการรักษาจนอาการหายเป็นปกติ

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง