Happy Pax @ขอนแก่น

news_Facebook_2021

คอลัมน์ “ รู้จริง ถิ่นเฮา”
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….

      ความสุข ของคุณๆ คือ อะไร……..ผู้คน ที่หลากหลาย ย่อมมีมิติ ที่แตกต่างกัน….

นักเรียน บอกว่า :  สอบติดมหาวิทยาลัย  คือ ความสุข

พนักงาน บอกว่า : การได้หยุดงาน  คือ ความสุข

หมอ บอกว่า : รักษา คนป่วย โควิด-19  ให้หาย คือ ความสุข

คนป่วย บอกว่า : การมีชีวิตอยู่  คือ ควมสุข

ขอทาน บอกว่า : มีข้าวกิน คือ ความสุข

คนตาบอด บอกว่า :  การมองเห็น คือ ความสุข

คนพิการ บอกว่า : แค่เดินได้ คือ ความสุข

คนจน บอกว่า : มีเงิน คือ ความสุข

คนรวย บอกว่า : มีเวลาว่าง คือ ความสุข

เกษตรกร บอกว่า : ผลผลิตดี คือ ความสุข

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

      แนวโน้มแห่งความคิด ของคนยุคนี้  ความสุข คือ การแบ่งปัน การรู้จักพอ ปรับเปลี่ยนจิตใจ เป็นสุข ได้ทุกที่ ทุกเวลา……..

      ภารกิจหลัก ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น คือ การทำหน้าที่ ด้านการตลาด ให้กับสินค้าโอทอป ของทั้ง 26 อำเภอ  ในจังหวัดขอนแก่น…ของบ้านเฮา….

      ในยามที่ หลายอย่าง ต้องหยุดนิ่ง  เพื่อยับยั้ง เชื้อโรค ที่มี “มนุษย์” เป็นพาหะ เมื่อต้องแลกระหว่าง  ชีวิต และ เศรษฐกิจ ….พบว่า ผู้นำ ของทุกประเทศ บนโลกใบนี้  เลือกที่จะให้พลเมือง มีชีวิตอยู่ จึงต้องมีนโยบาย “ล็อคดาวน์” แม้รู้อยู่เต็มอกว่า ส่งผล ต่อระบบเศรษฐกิจ ก็ตาม

      ทุกวิกฤต ย่อมมีโอกาส เสมอ…..

      คนหยุดเดินทางชั่วคราว แต่สินค้าเดินทางไปถึงหน้าบ้าน ได้ ธุรกิจ ออนไลน์ จึงเติบโต อย่างที่เราเห็นกัน ไงล่ะ…

      งานนี้ จึงถึงคิว การแบ่งปัน ส่งความสุข ความคิดถึงกัน ด้วย  Happy Pax  บรรจุสินค้าของอร่อย จากขอนแก่น บ้านเฮา… อย่าง ปลานิล แดดเดียว ไร้ก้าง, ไก่ย่างเขาสวนกวาง, หมูหยอง หมูทุบ หมูฝอย หมูหวาน กุนเชียงปลา และขนมตุ๊บตั๊บ

…..เชิญอุดหนุน ส่งให้ ญาติสนิท  มิตรสหาย…..ที่ไม่อาจมาเยือนยามกันได้

      เป็นการช่วยกระจายรายได้ ลงชุมชน….ทุกคนได้ทานของอร่อย แบ่งปันความสุข ของผู้คนที่หลากหลาย ย่อมมีมิติ ที่แตกต่างกัน….แต่ คือ ความสุข ที่มีร่วมกัน ได้ …….

# โควิด-19 กี่รอบ กี่รอบ
เราจะรอดไปด้วยกัน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง