ขอนแก่น ผู้ปกครองเห็นด้วยฉีดวัคซีนนักเรียนก่อนเปิดเทอมแต่กังวลผลข้างเคียง (มีคลิป)

news2021_Facebook41

ผู้ปกครองนักเรียนที่ขอนแก่นยอมรับยังหวั่นผลข้างเคียงของวัคซีน และกังวลกับไทม์ไลน์ฉีดที่เร่งรีบเกินไปขอให้โรงเรียนให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนรับวัคซีนห่วงผลจากการเรียนออนไลน์นานอาจทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง

         วันที่ 17 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย มีแนวทางเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีแผนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ให้เด็กที่มีอายุ 12-18 ปี ซึ่งจะครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ม.1-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช., ปวส.หรือเทียบเท่า รวมถึงเด็ก ป.6 ที่มีอายุ 12 ปีนั้น

         จากการสอบถาม นายสมบุญ สวัสดิ์ธีระ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.4 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตนในฐานะผู้ปกครองมีบุตร 2 คน เรียนอยู่ชั้น ม.2 อายุ 14 ปี และชั้น ม.4 อายุ 16 ปีที่ขณะนี้อยู่ระหว่างเรียนออนไลน์รู้สึกเข้าใจที่กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้การเรียนการสอนสามารถเดินหน้าไปได้โดยอนุมัติให้นักเรียนได้รับวัคซีน เบื้องต้นตนและผู้ปกครองหลาย ๆ คนเห็นด้วยแต่ก็ยังกังวลเรื่องผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดจากการรับวัคซีน เนื่องจากตลอดเทอมที่ผ่านมาต้องเรียนออนไลน์ไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นเวลานานหลายเดือน นักเรียนไม่ได้ออกกำลังกาย ร่ายกายอาจไม่สมบูรณ์แข็งแรงพอ จึงอยากฝากให้พิจารณาปรับไทม์ไลน์การฉีดไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน ให้มีเวลาปรับตัวก่อนและหลังรีบวัคซีน

         ขณะที่เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้เผยแพร่ไทม์ไลน์การฉีดไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนเริ่มจากวันที่ 10 -17 กันยายน 64 ให้สถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน วันที่ 21 – 24 กันยายน 64 สถานศึกษาเชิญผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีน และมีแผนเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 64 เป็นต้นไป

🔔📆 Timeline การฉีดไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน เริ่มฉีด ต.ค. 64
10 – 17 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน
17 – 22 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลผู้ปกครอง
21 – 24 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา เชิญผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์
25 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จะรับไฟเซอร์ส่ง ศธจ.
28 – 30 ก.ย. 64 ศธจ. วางแผนและกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน
1 ต.ค. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา รับทราบกำหนดการฉีดวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่
4 ต.ค. 64 เริ่มการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง