2,763 บาท ยากจน@ขอนแก่น

2,763 บาท ยากจน@ขอนแก่น

คอลัมน์ “ รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
     

        อะไร…อะไร ก็ผุดขึ้นมากมาย สุขภาพอนามัย กลายเป็นชีวิตวิถีใหม่  ที่ส่งผลไปยัง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

        เศรษฐกิจ ปากท้อง คือ เรื่องการมีเงินเลี้ยงชีพ มีวิชาชีพ-อันหมายถึง การใช้วิชาความรู้ มาทำงานเป็นอาชีพ เพื่อการดำรงชีพ

        หน่วยงานระดับโลก อย่างธนาคารโลก-World Bank  และหน่วยงานระดับประเทศ อย่าง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   มีการทำงาน สอดคล้องกัน เชิงสถิติ  น่าสนใจ  และคนไทย ควรลุกขึ้น มาพัฒนาตัวเอง ดีกว่าที่จะลุกขึ้นไปเรียกร้องสิทธิ อันใด หรือ ไปแสดงออกทางการเมือง ที่เรียกกันว่า “ไปม๊อบ ” เพราะอาจเป็นการทำลาย ทำร้ายชาติ ซ้ำเติมปัญหา ที่เราต้องเผชิญอยู่แล้ว ให้หนักหนาขึ้นอีก….

        เมื่อ เป็นประเด็น เป็นปัญหา ดูซิว่า สถิติเขา พบอะไร บ้าง….

        1 ในรอบ 30 ปี ที่ผ่านมา คือ จากปี 2531 ถึง ปี 2562 มีจำนวนคนจน ในประเทศไทย ลดจำนวนลง จาก 34 ล้านคน เหลือเป็น 4.3 ล้านคน

        2  “คนจน” หมายถึง ผู้ที่มีเงินได้/รายได้ น้อยกว่า 2,763 บาท ต่อ เดือน หรือ 33,156 บาท ต่อ ปี   หรือ ภาษาของหน่วยงานรัฐ เขาเรียกคนกลุ่มนี้ ว่า กลุ่มคนตก “จปฐ” – ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ตาม “ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน”-จปฐ.

        3 นับเนื่อง หลังปี  2562 เมื่อเกิดสถานการณ์ โควิด-19   พบสถิติ ว่า จะมีคนจนเพิ่มขึ้น อีกราว 1.5 ล้านคน  จาก 4.3 เป็น 5.8 ล้านคน

        และยัง พบการตกชั้น ของ นโยบาย การแก้ปัญหาความยากจน ในระดับสากล เทียบกับอีก 166 ประเทศ ในปี 2564 ประเทศไทย อยู่ที่ อันดับ 43 จากอันดับเดิม 41

        มะ… มาช่วยกันคิด วางแผน ทำมาหากิน กันเถอะ… จะมามัววัด ความยากจนกันทำไมล่ะ …ไม่มีความยากจน ในหมู่คนขยันนะ ……

มา กระโดดข้าม…เส้นความยากจน กันเถอะ… กำเงิน 2,763 บาท แล้ว กระโดด เลย เด้อ….

 

# โควิด-19 กี่รอบ กี่รอบ

เราจะรอดไปด้วยกัน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง