เมืองพลไม่ปิดบัง เผยพบคลัสเตอร์ใหม่ โรงงานเนปจูน +14 ราย เร่งควบคุม

news2021_Facebook1xx

        15 ก.ย. 64 โรงพยาบาลพล เปิดเผยว่า นายอำเภอเพชร สุพพัตกุล นพ.ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล พร้อมด้วย นายวชิราวุธ ผลบุญภิรมย์รองสาธารณสุขอำเภอพลและทีม EOC ,ทีม RC ลงพื้นที่ควบคุมโรงงานเนปจูน เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 14 ราย โดยได้ดำเนินมาตราการ Bubble and seal คือการควบคุมคนในโรงงาน ไม่ต้องปิดโรงงานปิดเฉพาะแผนกที่มีการติดเชื้อโควิด ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อประกาศใช้ในโรงงานทุกแห่งที่มีคนติดเชื้อโควิด-19 โดยปฏิบัติดังนี้

        1.แบ่งแยกกลุ่มคนงานออกเป็นกลุ่มๆ แยกกลุ่มติดเชื้อ และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงต่ำ กลุ่มที่ไม่เสี่ยง ไม่ให้มีผลกระทบต่อการทำงาน และคัดแยกกลุ่มเสี่ยง 8 กลุ่มโรค และเฝ้าระวังอาการ
        2.จัดสถานที่กักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง และให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาทีโรงพยาบาลสนาม
        3.มีมาตราการทำความสะอาดพื้นที่ พร้อมทั้งให้ความรู้การปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้างและให้คนงานปฏิบัติตามมารตราการอย่างเคร่งครัดและเข็มข้น
#เราจะผ่านการระบาดไปด้วยกันค่ะ
#พลชนะ

   

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง