จังหวัดขอนแก่นประกาศฉบับที่ 38 ยังคงตรึงเข้มทุกมาตรการป้องกันโควิด-19

news_Facebook_2021

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศจังหวัดขอนแก่นประกาศฉบับที่ 38 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ซึ่งยังคงตรึงเข้มทุกมาตรการ โดยเป็นการขยายระยะเวลามาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโควิด19 ออกไปถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 จากเดิมจะสิ้นสุดในวันนี้เวลา23.59 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง