ผู้ว่าฯขอนแก่น ลุยขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและผักตบชวา เปิดทางน้ำตามลำห้วยพระคือ รองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝน

1

      เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 11 พ.ค.2564 ที่ ลำห้วยพระคือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการกำจัดวัชพืช เศษสวะ ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำ เปิดทางน้ำ และการพร่องน้ำเพื่อเตรียมเป็นแก้มลิงไว้รองรับน้ำในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2564

      นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ความคืบหน้าในโครงการขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำ ที่จังหวัดกำลังเร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้เป็นการเตรียมการป้องกันน้ำท่วม ในเขตเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งในการดำเนินงานช่วงต้นของโครงการ เป็นการเริ่มต้นการพร่องน้ำที่บึงหนองโคตร ขุดลอกผักตบชวาและขุดลอกคูคลอง เพื่อเพิ่มอัตราการไหลของน้ำบริเวณคลองส่งน้ำ บริเวณหมู่บ้านชลดา มายังศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และไหลไปยังตอนท้ายของลำน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ลำน้ำพอง

      “ส่วนที่กำลังดำเนินงานเป็นเขตเทศบาลตำบลพระลับ มีระยะทางประมาณ 11.7 กม. แบ่งการทำงานออกเป็น 5 ช่วง จากการสำรวจ จะมีการทำงานเพียง 2 ช่วง ระยะทาง 6 กิโลเมตร ซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของระยะทางทั้งหมด ส่วนอีก 3 ช่วงของลำน้ำพบว่ายังไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ซึ่งในการดำเนินงานเป็น การบูรณาการเครื่องมือและบุคลากรของทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น ทต.พระลับ, อบจ.ขอนแก่น, สำนักงานชลประทานที่ 6 และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ในการเตรียมความพร้อมในการเร่งการระบายน้ำ เนื่องจากในปีนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พยากรณ์อากาศไว้ว่า จะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี 5 – 10 %”

      ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อในช่วงที่ยังไม่เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนั้น จะต้องมีการขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำต่างๆในเขตเมือง ซึ่งขณะนี้ภาครัฐและประชาชนในทุกอำเภอได้มีการขุดลอกร่องระบายน้ำ ซึ่งแต่ละหน่วยงานในแต่ละอำเภอได้มีจิตอาสา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ต่างร่วมกันเตรียมการป้องกันน้ำท่วมของจังหวัดไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างมาก

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง