ขอนแก่น แนะวิธีเก็บหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธีห้ามทิ้งใส่ขวด (มีคลิป)

000

ต.พระลับติวเข้ม ผู้ประกอบการร้านค้า-ผู้นำชุมชน รับมือภาวะโควิดต่อเนื่อง ย้ำชัดการ์ดอย่าตก พร้อมแนะวิธีจัดเก็บหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ห้ามทิ้งใส่ขวดเด็ดขาด ขณะที่เทศบาลฯ จัดถังขยะติดเชื้อให้กับทุกหมู่บ้าน เพื่อการคัดแยกที่ปลอดภัย

      เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 พ.ค.2564 ที่ห้องประชุมโครงการธนาคารอาหาร บ้านโนนสวรรค์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายวินัย ทองทัพ กำนัน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำคณะผู้แทนจาก รพ.สต.พระลับ,เทศบาลตำบลพระลับ และ สภ.ย่อยพระลับ ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าในเขต ต.พระลับ,ฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จากการระบาดระลอกใหม่รอบที่ 3 และการเน้นย้ำการจัดเก็บหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข

      นายวินัย ทองทัพ กำนัน ต.พระลับ กล่าวว่า สถานการณ์ในพื้นที่ ต.พระลับ จากเหตุการณ์ที่เกิดขั้นทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นทีมจนสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านการ์ดไม่ตก มีการปฎิบัติตามคำแนะนำและระเบียบข้อบังคับที่หน่วยงานภาครัฐได้ขอความร่วมมือมา ขณะที่ การตรวจคัดกรองพื้นที่เสี่ยง รวมไปถึงการเน้นย้ำแนวทางการปฎิบัติในกลุ่มร้านค้า ร้านอาหาร และสถานประกอบการในพื้นที่รวมไปถึงร้านสะดวก ซึงทุกร้านได้จัดให้มีการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างในการเข้ารับบริการ และการเน้นย้ำในการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง โดยไม่รับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้ามาใช้บริการโดยเด็ดขาด จึงเป็นสิ่งที่ทำให้พื้นที่มีการควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการทำงานเชิงรุกที่มีการประสานงานเรื่องข้อมูลร่วมกันทุกวัน

      “การจัดเก็บหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงได้มีการหารือกันในการแนะนำในเรื่องของการจัดเก็บหน้ากากอนามัยจากฝ่ายสาธารณสุข ซึ่งจากนี้ไปผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต.พระลับ จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้รับทราบคือการจัดเก็บหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ที่จะต้องพับเก็บให้ถูกต้อง ตามหลักวิธีที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และห้ามทิ้งใส่ขวดน้ำเด็ดขาด และหากมีความจำเป็นต้องทิ้งใส่ขวดน้ำ ก็ขอให้คัดแยกไว้ของแต่ละครัวเรือน เพื่อส่งมอบให้กับทีมจัดเก็บขยะให้อยู่ในกลุ่มขยะติดเชื้อ ซึ่งทางที่ดีเมื่อมีการพับเก็บและมัดแล้ว ก็ขอให้ทิ้งใส่ในถุงพลาสติกเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บ”

      นายวินัย กล่าวต่ออีกว่า ขณะเทศบาลฯได้จัดทำถังขยะติดเชื้อสีแดง ไว้ประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนนำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วมาทิ้งเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการจัดเก็บและไปทำลายตามวิธีการที่ถูกต้อง หรือหากไม่สะดวก ก็ขอให้แยกหน้ากากอนัยใส่ไว้ในถุงพลาสติกหรือใส่ขวดน้ำ และแยกออกเฉพาะไม่ปะปนกับขยะทั่วไป โดยฝ่ายจัดเก็บขยะของเทศบาลฯได้จัดมุมเฉพาะแยกสัดส่วนไว้สำหรับการจัดเก็บขยะติดเชื้อไว้แล้วเพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนของการกำจัดตามแนวทางด้านสาธารณสุขที่ถูกต้องต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง