คลายล็อก!!! ราชกิจจาฯ ประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 32 เริ่ม 1 ก.ย.นี้

news2021_Facebook1
ads2500x300

คลายล็อก!!! ราชกิจจาฯ ประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 32 เริ่ม 1 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.เป็นต้นไป มีข้อความดังนี้

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง