AIS สนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร ซิมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้กับโรงพยาบาลสนามภาคอีสาน

news_Facebook_2021

AIS สนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร ซิมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้กับโรงพยาบาลสนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู้ภัย COVID-19 สานต่อภารกิจ “เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย”

AIS ยังคงเดินหน้าสนับสนุนโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ในขณะนี้

นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ในขณะนี้ ที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าตัวเลขผู้ป่วยจะลดลง AIS ก็ยังคงสานต่อภารกิจ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของ AIS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรายังมุ่งเน้นความพร้อมด้านเครือข่าย รวมทั้งเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้ง AIS 5G, 4G, AIS Super WIFI เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงเดินหน้าสนับสนุนมอบอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติม หลังจากที่ได้มอบระบบสื่อสารให้กับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามในจังหวัดนครราชสีมาไปแล้วนั้น

ล่าสุดมอบโทรศัพท์มือถือพร้อมซิมพรีเพด 27 เครื่อง และ Home WIFI พร้อมซิม 6 เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลสนามสนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ และโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับบุคลากร และผู้ป่วยในการติดต่อสื่อสาร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อด้วย

เอไอเอสพร้อมสนับสนุนการสื่อสารของภาคสาธารณสุข เพราะเชื่อว่าการสื่อสารคือส่วนสำคัญในการก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ นายพรรัตน์กล่าวสรุป

   

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง