ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19เคลื่อนที่

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดบริการวัคซีนโมบายเคลื่อนที่พร้อมบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกให้กลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่เดินทางไม่สะดวก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง

        เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ลงพื้นที่ศูนย์บริการขอนแก่นเนอร์สซิ่งโฮม เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน covid-19 กับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลได้ ซึ่งจะเป็นการลดโอกาสจากการเจ็บป่วยรุนแรงหากมีการติดเชื้อโควิค 19 นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการวัคซีน covid-19 กับบุคลากรของศูนย์บริการขอนแก่นเนอร์สซิ่งโฮมซึ่งเป็นกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุภายในศูนย์บริการแห่งนี้ตามนโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สนับสนุนการดำเนินการของเขตสุขภาพและจังหวัด โดยตั้งเป้าให้แต่ละศูนย์ฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่าวันละ 500 คน

        นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ คือร้อยเอ็ดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ จากข้อมูลทราบว่าในพื้นที่รับผิดชอบมีผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง จึงริเริ่มโครงการนำร่องโครงการโมบายเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ให้สามารถเข้าถึงการบริการได้

        โดยมีเป้าหมายในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการการฉีดวัคซีนที่ร้อยละ 70 ส่วนกลุ่มอื่นได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 50 จากข้อมูลพบว่าปัญหาคืออัตราการได้รับวัคซีนของกลุ่มของกลุ่มนี้ได้รับวัคซีนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ยังไม่ถึงร้อยละ 50 ตามที่ตั้งเป้าไว้สาเหตุมาจากหลายคนยังไม่มั่นใจเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีน

        “ส่วนอีกประเด็นคือ ผู้สูงอายุบางรายมีภาวะอื่นๆ เช่น ติดบ้าน ติดเตียง ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีประมาณร้อยละ 5 จึงทำให้ยังไม่เข้าถึงการบริการ ส่วนหนึ่งคือไม่สะดวกเรื่องการเดินทางในการไปรับวัคซีนที่จุดฉีด จึงได้ทำโครงการนำร่องวัคซีนเคลื่อนที่ขึ้นที่ขอนแก่นเป็นจังหวัดแรก โดยประสานงานกับบ้านพักคนชราทั้งเอกชน รัฐบาล เนอร์สซิ่งโฮม กว่า 10 แห่งในจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดบุคลากรทางการแพทย์เดินทางให้บริการ และเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทางศูนย์อนามัยไม่ได้ฉีดให้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังฉีดให้กับกลุ่มผู้ดูแลด้วย เนื่องจากต้องดูแลใกล้ชิด ถือเป็นการทำงานเชิงรุก ที่หนุนเสริมการบริการร่วมกับโรงพยาบาลหลักอย่างโรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วย” นายแพทย์ชาตรี กล่าว

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง