“ศิลา” เดินหน้าล้างตลาดทั้งตำบล คุมเข้มโควิด-19 (มีคลิป)

1

“ศิลา” เดินหน้าล้างตลาดทั้งตำบล คุมเข้มโควิด-19 “ไพรัช” วอนทุกคนร่วมมือทางการปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างรัดกุมการ์ดอย่าตก

      เมื่อเวลา 13.30 วันที่ 5 พ.ค.2564 ที่ตลาดสดบ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพิทักษ์ชน ช่างเหลา ส.อบจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายไพรัช ทวีวาร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศิลา ว่าที่ ร.อ.พงเจตน์ พรกุณา ปลัดเทศบาลเมืองศิลา นำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันฯ เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานการทำงานร่วมกันกับผู้นำชุมชน และ อสม.ในเขต ต.ศิลา ทำการล้างตลาดสดและพื้นที่ลานจัดกิจกรรมในเขต บ.หนองกุง ตามแผนปฎิบัติการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลและฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ ต.ศิลา อย่างเข้มงวด

      โดยคณะทำงานได้ใช้รถบรรทุกน้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำการล้างพื้นที่ภายในตลาดทุกซอก ทุกมุม รวมทั้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในแผงจำหน่ายสินค้า และพื้นผิวสัมผัสทุกจุดภายในตลาด รวมไปถึงการแจกจ่ายแนะนำข้อควรปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข เพื่อย้ำเดือนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ระมัดระวังและปฎิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันตัวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

      นายไพรัช ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา อ.เมืองขอนแก่น กล่าวว่า คณะทำงานร่วมระหว่างเทศบาล และชุมชน ได้กำหนดแผนการล้างตลาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดชุมชน รวมไปถึงจุดผ่อนปรนที่จำหน่ายสินค้า และอาหาร ทุกหมู่บ้านภายในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองศิลา โดยจะทำการแบบต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าปฎิบัติการล้างตลาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ ในกลุ่มตลาดสด ตลาดนัด และตลาดชุมชนจะครบทุกหมูบ้าน ซึ่งจะสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นให้กับประชาชนในพื้นทีได้อย่างมาก

      “สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนศิลาการ์ดอย่าตก ซึ่งคณะทำงานร่วมทุกหน่วยงาน ได้ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุก ทั้งในเรื่องของการรณรงค์ป้องกันและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยมี อสม.จากทุกหมูบ้านและผู้นำชุมชน เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการดำเนินงานในพื้นที่ ดังนั้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้า การล้างตลาดต้องเสร็จสิ้น ต่อไปจะทำการล้างพื้นที่ชุมชน พื้นที่จัดกิจกรรม โรงเรียน วัด และสถานที่ต่างๆ ตามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างรัดกุมและเข้มงวด อย่างไรก็ตามการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและการล้างมือบ่อยๆ ยังเป็นข้อกำหนดที่สำคัญที่คนศิลานั้นได้ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดในภาพรวมทุกหมู่บ้านอีกด้วย”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง