สำเร็จแล้ว! เตาเผาขยะติดเชื้องบน้อยเตรียมใช้ในรพ.สนาม (มีคลิป)

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์เจ๋ง ผลิตเตาเผาขยะติดเชื้อด้วยนวัตกรรมเผาไหม้ที่สมบูรณ์งบน้อย ใช้สะดวก ลดควัน ลดมลพิษประหยัดเงินค่าจ้างกำจัด เตรียมนำไปใช้ที่โรงพยาบาลสนามและจุดพักคอยหวังลดปริมาณขยะติดเชื้อจากการรักษาผู้ป่วยโควิด

        อาจารย์เขมวัตร อินทรวิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย ว่าที่ ร.อ.สุนทร อนุภาพไพรบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กำลังอธิบายการทำงานของเตาเผาขยะติดเชื้อแบบเผาไหม้ที่สมบูรณ์ว่า เป็นนวัตกรรมที่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในโรงพยาบลสนามและจุดพักคอยเพื่อตอบโจทย์คือประหยัดงบประมาณและใช้งานง่าย จนกระทั่งได้เตาเผาขยะติดเชื้อเพื่อนำไปใช้เผาขยะติดเชื้อที่ต้องการกำจัดจากโรงพยาบาลสนามและจุดพักคอยแทนการว่าจ้างบริษัทฯ มารับขยะติดเชื้อไปกำจัด

อ.เขมวัตร อินทรวิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
อ.เขมวัตร อินทรวิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
        อาจารย์เขมวัตร อินทรวิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดเผยว่า เตาเผาขยะติดเชื้อประกอบด้วยถังน้ำมันขนาดใหญ่แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วนแบ่งด้วยตะแกรง โดยมีหัวเบิร์น 3 หัวต่อตรงไปยังถังแก๊ส เมื่อนำขยะติดเชื้อใส่ลงในถังชั้นบนไฟจะเผาไหม้ขยะให้แห้งแล้วร่วงหล่นลงชั้นล่างส่วนควันที่เกิดจากการเผาไหม้ลอยขึ้นด้านบนที่มีไฟเผาเพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์ลดการเกิดควันออกสู่ภายนอก ขณะนี้นวัตกรรมดังกล่าวผ่านการทดลองจนเป้ฯผลสำเร็จเตรียมนำไปใช้ที่โรงพยาบาลสนามและจุดพักคอย เพื่อลดปัญหาการจัดการขยะติดเชื้อไม่ถูกวิธีและลดงบประมาณในการกำจัดขยะติดเชื้อ ซึ่งการเผาแต่ละครั้งมีอุณหภูมิในเตา 400 องศาเซลเซียส แต่ละครั้งเผาขยะได้ประมาณ 6 – 8 กก.ใช้เวลา 20 นาที ด้วยงบประมาณเตาละ 8,000 บาท

        อาจารย์เขมวัตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปกติโรงพยาบาลสนามและจุดพักคอยมีขยะติดเกิดขึ้นทุกวันที่ผ่านมากำจตัดโดยว่าจ้างบริษัทเอกชนมาจัดการไปทำลายด้วยค่าจ้างกิโลกรัมละ 10 -16 บาท ถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณจึงร่วมกันคิดประดิษฐ์นวัตกรรมดังกล่าวขึ้น วันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นได้มาตรวจสอบนวัตกรรมดังกล่าว เพื่อนำไปเสนอจ่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเสนอจัดสรรงบประมาณมาผิดนำไปแจกจ่ายให้กับ รพ.สนามและจุดพักคอยต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง