ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เปิด 3 โรงแรมใช้เป็นที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าพักฟรี (มีคลิป)

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เปิด 3 โรงแรมใช้เป็นที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเฝ้าติดตามอาการอย่างเข้มงวด “ชาตรี”ย้ำชัดขอนแก่นเมดิคอลฮับพร้อมรับคนขอนแก่นกลับบ้านเพื่อเข้ารับการรักษาอาการป่วยโควิดอย่างรวดเร็ว

        เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 ส.ค.2564 ที่โรงแรมวีวิช ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาวโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และ นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น นำคณะกรมการควบคุมโรค จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานที่กักตัวของกลุ่มผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง ที่เข้ารับการกักตัวตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนโรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ Hotel Quarantine เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฎิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 7 ที่ขณะนี้เข้ารับการกักตัวแล้วรวม 80 ราย

        นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นต้องแบ่งคนออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มคนปกติ กลุ่มผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง และกลุ่มผู้ที่ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งขณะนี้การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากการระดมการฉีดวัคซีนป้องกันแล้ว จะต้องแบ่งคน 3 กลุ่มนี้ออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งสถานที่พักคอยในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น หรือ Hotel Quarantine ได้จัดตั้งขึ้นทั้งหมด 3 จุดคือที่โรงแรมวีวิช, โรงแรมดีมา และ กรีนโฮเต็ล ซึ่งจะสามารถรองรับกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ในการกักตัว 14 วัน ได้รวม 250 คน โดยที่ขณะนี้มีผู้ที่ถูกพนักงานสอบสวนโรคส่งเข้ารับการกักตัวแล้ว 80 คน กระจายอยู่ในศูนย์ที่กำหนด โดยทุกคนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเนื่องจากเมื่อบุคคลที่ถูกพนักงานสอบสวนโรคกำหนดว่าเป็นกลุ่มที่สัมผัสเสี่ยงสูงจะต้องเข้ารับการกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน เจ้าหน้าที่จะส่งต่อการกักตัวตามาตรการควบคุมและป้องกันโรคทันที

        “เมื่อผลการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อก็จะเข้าสู่ระบบการรักษาทั้งที่ โรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลหลัก ตามสภาพอาการของแต่ละคน และทีมสอบสวนโรคตามที่ได้รับมอบหมายจะทำการตรวจคัดกรองและแยกกลุ่มต่างๆออกจากกัน ซึ่งเมื่อบุคคลใดที่การสอบสวนโรคระบุว่าเป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงจะต้องถูกส่งต่อการกักตัว ซึ่งในการกักตัวนั้นบุคคลดังกล่าวสามารถที่จะเลือกได้ว่ากักตัวที่ที่ท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นหรือกักตัวในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 7 ที่กำหนดใช้โรงแรมทั้ง 3 แห่งตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและที่สำคัญคือการแยกตัวกลุ่มเสี่ยงออกจากกันอย่างชัดเจน โดยในการกักตัว 14 วันจะแยกเป็นรายห้อง ต่อคนต่อห้อง เว้นแต่จะมีเด็กที่อนุญาตให้ผู้ปกครองอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งทุกวันจะมีทีมแพทย์ และพยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์มาทำการตรวจอาการตามรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งในการกักตัวนั้นจะมีวิธีการปฎิบัติตามที่แพทย์กำหนด และหากพบว่าฉุกเฉินทีมแพทย์ก็จะส่งต่อการรักษาไปยัง รพ.ขอนแก่น ทันที”

นพ.ชาตรี กล่าวต่ออีกว่า การส่งต่อการกักตัวของกลุ่มผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงนั้น ไม่จำกัดเฉพาะคนขอนแก่นเท่านั้น ซึ่งทุกคนเมื่อถูกพนักงานสอบสวนโรคระบุว่าเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง และต้องเข้ารับการกักตัว 14 วันเพื่อดูอาการ สามารถแจ้งเรื่องส่งต่อการกักตัวมาในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 7 ได้ ตามระบบการส่งต่อของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทุกคนจะเข้ารับการตรวจคัดกรองหรือสวอป ครั้งแรกหลังสัมผัสกับผู้ป่วยมา 5 วันและครั้งที่ 2 ภายใน 8-10 วันหลังจากการสัมผัสกับผู้ป่วย และมีการวัดไข้ และตรวจติดตามตามวิธีทางการแพทย์ที่กำหนด อย่างไรก็ตามข้อห้ามของการเข้ารับการกักตัวในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 7nชัดเจนที่สุดคือการห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุรา ห้ามเลนการพนัน ห้ามออกจากห้อง และปฎิบัติตามที่ทีมแพทย์กำหนดทั้ง 14 วัน ซึ่งหากพบการฝ่าฝืนหรือไม่กระทำตามคำสั่งของพักงานควบคุมโรคก็จะมีความผิดตามกฎหมาย โดยไม่ละเว้น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง