ตำบลพระลับเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ขณะที่ผู้ติดเชื้อสะสมขอนแก่นพุ่งเกือบหมื่นรายแล้ว

ads2500x300

        เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ส.ค.2564 ที่วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สถานที่ที่ รพ.ขอนแก่น ได้กำหนดเป็นหน่วยบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขต ต.พระลับ และ ต.บึงเนียม ในกลุ่มเป้าหมาย 608 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดยังคงมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายและประชาชนจากทั้ง 2 ตำบล ทยอยเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่รัฐบาลได้จัดสรรให้กับ จ.ขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ซึ่งประชาชนชาว ต.พระลับ และ ต.บึงเนียม ต่างให้ความสนใจทยอยกันเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ชิโนแวค อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ซึ่งนายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรี ตำบลพระลับ พร้อมด้วย นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ,นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น และนายวินัย ทองทัพ กำนัน ต.พระลับ นำคณะผู้นำชุมชน,คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ รวมไปถึงคณะเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ในเขต ต.พระลับ และ ต.บึงเนียม รวมทั้งทีมแพทย์ รพ.ขอนแก่น คอยอำนวยความสะดวกและจัดการบริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนให้เป็นไปอย่างคล่องตัว ขณะเดียวกันยังคงมีผู้มีจิตศรัทธาและผู้ที่ใจบุญนำอาหาร,น้ำดื่ม รวมไปถึงเครื่องดื่มชูกำลัง,ขนม,ผลไม้ และสิ่งของต่างๆมามอบให้กับทีมแพทย์,พยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และคณะทำงาน เพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับคณะทำงานในภาวะวิกฤติเหตุการณ์ที่กลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

        นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ กล่าวว่า การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้าในพื้นที่ ต.พระลับ รวมทั้งในส่วนของเทศบาลฯและฝ่ายปกครอง ทุกคนทำงานกันอย่างหนัก เนื่องจากพื้นที่ ต.พระลับเป็นพื้นที่ผสมผสานระหว่างเขตเมือง,กึ่งเมืองและเขตชานเมือง แม้ประชากรในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านจะมีรวมกว่า 15,000 คน แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว ต.พระลับ อ.เมือง มีประชาชนแฝง หรือประชาชนที่เดินทางเข้ามาทำงานหรือมาพักหรือมาทำธูรกิจหรือธุรกรรมต่างๆวันละหลายหมื่นคน ซึ่งผู้นำชุมชนและคณะทำงานด้านการควบคุมโรค จึงจะต้องเข้มงวดและรัดกุมในแผนการดำเนินงานตามที่รัฐบาลกำหนดย่างเข้มงวดการ์ดไม่ตก แม้จะมีคลัสเตอร์ของการระบาดเกิดขึ้นในกลุ่มบริษัทฯขนาดใหญ่แต่การควบคุมสถานการณ์และความร่วมมือของทุกฝ่ายจึงควบคุมสถานการณ์ได้ในวงที่จำกัด

        “ขณะนี้การฉีดวัคซีนตามที่รัฐบาลจัดสร ซึ่ง ต.พระลับ เป็นแม่ข่ายหลักในการให้บริการวัคซีนให้กับปะชาชนทั้ง 2 ตำบล ที่ขณะนี้ให้บริการกับประชาชนในพื้นทีไปแล้วกว่าร้อยละ 30 เฉพาะสัปดาห์นี้ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มอีก 3,000 คน ทำให้การฉีดวัคซีนในกลุ่ม เป้าหมายคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป,กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค รวมทั้งกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ขณะนี้แทบทุกหมู่บ้านได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามเพื่อให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง หรือผู้ที่ไม่สะดวกมาฉีดวัคซีนในจุดทีให้บริการ คณะทำงานก็จะลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้ถึงบ้านอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เทศบาลฯพร้อมให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดในการใช้เป็นจุดบริการวัคซีน หากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเลือกใช้เป็นจุดฉีดวัคซีนให้กับพื้นที่ตำบลอื่นๆ ในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นกับชาวขอนแก่นให้เร็วที่สุด”

        ขณะที่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดมีปริมาณเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดและกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามที่จังหวัดได้เตรียมไว้กว่า 5,700 เตียง โดยขณะนี้ยังคงเหลือเตียงใช้งานได้อีกกว่า 2,000 เตียง ซึ่งจากจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มลดลง ซึ่งถือเป็นสัญญานที่ดีที่เกิดขึ้น ขณะที่แผนการเร่งฉีดวัคซีน ตามยุทธศาสตร์ดาวกระจาย ทั้งจังหวัดนั้นยังคงมั่นใจว่า ภายในสิ้นเดือน ส.ค. ขอนแก่นจะมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วร้อยละ 33 และภายในสิ้นเดือน ก.ย. จะมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วมากถึงร้อยละ 70 ตามเป้าหมายที่จังหวัดได้วางเอาไว้

        ขณะที่วันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงานสถานการณ์โควิด19 ว่า เมื่อเวลา 16.30 น. พบผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 9,679 ราย โดยแยกเป็นทั่วไป 7,571 ราย ในเรือนจำ 2,108 และมีผู้ที่กำลังรักษา 5,287 ราย รักษาหายแล้วสะสม 4,353 ราย ทั้งนี้มีผู้เสียชีวิตสะสมแล้วจำนวน 43 ราย

 

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง