ขอนแก่นประกาศขยายระยะเวลาคำสั่งมาตรการควบคุมโรค

news2020_Facebook1

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นออกประกาศคำสั่งขยายระยะเวลามาตรการควบคุมโรคออกไปถึงวันที่ 15 พ.ค.2564 และให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด กักตัวทันทีที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ใครฝ่าฝืนรับโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 พ.ค.2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่อง โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้ออีก 10 ราย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 385 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 165 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ที่ติดเชื้ออาการหนักอยู่เกือบ 10 ราย ซึ่งขณะนี้มีผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่เสี่ยงในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาทั้งหมด 37,918 คน ซึ่งผ่านการเฝ้าระวังและกักตัว 14 วันไปแล้ว 35,756 คน เหลืออีก 2,162 คน ที่อยู่ระหว่างการกักตัวเฝ้าระวัง 14 วัน ขณะที่ทีมสอบสวนโรคยังคงทำงานเชิงลึก ติดตามคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในวันนี้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้มีมติที่ประชุมออกประกาศฉบับที่ 36 และ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง 1 ใน 45 จังหวัดทั้งประเทศ

โดยออกประกาศให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ที่มีประวัติการเดินทางมาจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 6 จังหวัดประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, เชียงใหม่, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ

และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จำนวน 45 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ เชียงราย ตาก ตรัง นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต มหาสารคาม ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สระแก้ว สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี

ให้ลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบ QR CODE ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ก่อนที่จะเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นล่วงหน้า 1 วัน หรือลงทะเบียนเมื่อมาถึงที่พักอาศัยในจังหวัดขอนแก่นทันที พร้อมทั้งให้กักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน แบบ HOME Quarantine คือกักตัวเองอยู่ที่บ้านห้ามออกไปไหน นับจากวันที่เดินทางออกจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ภายใต้การกำกับของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ หรือจมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้มรับรสไม่ได้ ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที พร้อมให้ข้อมูลอาการเจ็บป่วยและประวัติการเดินทางแก่แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ในระหว่างการกักกันตัวเอง 14 วันนั้น ห้ามออกจากสถานที่กักกันตัวเอง แต่หากมีความจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ การเดินทางออกนอกสถานที่กักกันตนเองให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด คือให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกจากที่พักอาศัย ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เมื่อหยิบ จับ สิ่งของในที่สาธารณะ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจทุกครั้งก่อนเข้าสถานที่สาธารณะ และลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มหมอชนะ ในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ

ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 26 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ กาฬสินธุ์ ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครพนม หนองคาย บึงกาฬ บุรีรัมย์ พังงา พะเยา แพร่ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร เลย สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อำนาจเจริญ ให้มีการรายงานตัวด้วยระบบ QR CODE ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นล่วงหน้า 1 วันเช่นกัน หรือลงทะเบียนเมื่อมาถึงที่พักในจังหวัดขอนแก่นทันที โดยเมื่อเข้าถึงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้ว ให้เฝ้าระวังอาการป่วยของตัวเองแบบ Self Quarantine เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางออกมาจากเขตพื้นที่ควบคุม หากมีอาการข้างต้นก็ให้รีบพบแพทย์ใกล้บ้านทันที ในระหว่างการเฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเองนั้น สามารถเดินทางไปในสถานที่ต่างๆได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยอีกว่า ในส่วนของการประกาศคำสั่งเกี่ยวกับการสวมใส่หน้ากากอนามัยนั้นยังคงให้ประชาชนในพื้นที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 คือปรับไม่เกิน 20,000 บาท รวมไปถึงคำสั่งห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค คือห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

พร้อมกันนี้ทางจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศขยายระยะเวลาคำสั่งปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค.2564 ประกอบด้วยสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ยกเว้นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้ผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ถึงเวลา 23.00 น. ในลักษณะการนำไปบริโภคที่อื่น และห้ามรับประทานสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการตามเวลาปกติจนถึง 21.00 น.โดยให้งดบริการส่วนที่เป็นตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกมส์ และสวนสนุก รวมทั้งที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันทั้งหมด ในส่วนของร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติไม่เกิน 21.00 น. สำหรับร้านค้าสะดวกซื้อที่ตามปกติให้บริการ 24 ชม. ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 04.00 น.สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยการจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม งดและหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงนี้โดยที่ไม่มีเหตุจำเป็น งดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมและมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้งดจัดคอนเสิร์ต รถแห่ โรงมหรสพ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือการแสดงอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันชั่วคราวถึงวันที่ 15 พ.ค.2564และขอความร่วมมือให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาและดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงเวลานี้ โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การสลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในประกาศทั้งหมดนี้ มีความผิดมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้มีคำสั่งตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เกี่ยวกับการแยก กักกัน หรือควบคุมไว้สังเกต หรือห้ามกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายแพร่ออกไปแล้วไม่ปฏิบัติตาม ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ประกาศ/คำสั่ง จังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 36 , ฉบับที่ 37 30 เม.ย. 64

QR Code สำหรับผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode-risk-survey-kkpho
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง