คณะแพทยศาสตร์ มข. ชี้แจงการจัดสรรวัคซีน “ซีโนฟาร์ม”

news2021_Facebook1

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศชี้แจงการจัดสรรวัคซีนซีโนฟาร์ม ดังนี้

📢ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น📢
เรื่อง ชี้แจงการจัดสรรวัคซีนซีโนฟาร์ม
       ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวัคซีนพระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น

       เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความไม่สะดวกในขั้นตอนการจองผ่านระบบออนไลน์ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

       อย่างไรก็ตามมีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน ลงทะเบียนผ่านทั้งทางระบบออนไลน์ และออนไซต์ จำนวน 9,154 คน ซึ่งเกินจำนวนวัคซีนที่ทางคณะได้รับจัดสรรไว้ ทางคณะแพทยศาสตร์ จะขอพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก่อน ได้แก่ ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคไตเรื้อรัง พระภิกษุสงฆ์

       ทั้งนี้หากท่านได้รับการจัดสรรวัคซีน จะได้รับการนัดหมาย ในระบบหมอพร้อม หรือ ขอนแก่นฉีดแล้วเด้อ (http://vaccine.kku.ac.th) ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2564 ตามเวลาที่ปรากฏในระบบ

       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับวัคซีนซีโนฟาร์ม และกราบขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น 🙏🙏🙏

18 สิงหาคม 2564

1 Comment คณะแพทยศาสตร์ มข. ชี้แจงการจัดสรรวัคซีน “ซีโนฟาร์ม”

  • อุตสาห์ ลงแต่เช้าจนลงได้สำเร็จ สุดท้ายโดนต้ดออก ทำไมเต็มแล้วไม่ตัดออก คนลงได้คิดว่าได้สุดท้าย VIP เอาไป

Comments are closed.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง