ขอนแก่น เร่งกระจายวัคซีนลงชุมชน รพ.สต.-รถโมบายเคลื่อนที่ ออกหน่วยฉีดวัคซีน ทั้งจังหวัด (มีคลิป)

ขอนแก่น เร่งกระจายวัคซีนลงชุมชน รพ.สต.-รถโมบายเคลื่อนที่ ออกหน่วยฉีดวัคซีน ทั้งจังหวัด มั่นใจเดือน ส.ค.คนขอนแก่นฉีดวัคซีนแล้ว เกือบ 30%

        เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ส.ค. 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ยังคงยืนยันว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เร็วที่สุด ซึ่งขอนแก่นได้รับการจัดสรรวัคซีนในสัปดาห์ที่ผ่านมา แยกเป็นชิโนแวค 60,000 โดส และแอสตร้าเซเนก้า 9,100 โดส ซึ่งแอสตร้าเซเนก้านั้นเป้าหมายคือการฉีดบูสเตอร์เข็ม3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าให้ครบ 100% คู่ขนานกับวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งขณะนี้การกระจายวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 1 ได้กระจายไปยังกลุ่ม 608 ประกอบด้วยกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขณะเดียวกันในสัปดาห์นี้ขอนแก่นจะได้รับวัคซีนซิโนแวคเข้ามาอีก 30,000 โดส และแอสตร้าเซนเนก้า 16,500 โดส

        “คณะทำงานด้านวัคซีนได้ปรับศูนย์ฉีดวัคซีนหลักของจังหวัดใหม่ในสัปดาห์หน้า ไม่ว่าจะเป็น รพ.ขอนแก่น และ รพ.ศรีนครินทร์ โดยเฉพาะ รพ.ศรีนครินทร์ ที่จะมีการฉีดวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มให้กับเทศบาลนครขอนแก่น 17,000 คน ซึ่งจะทำให้ฉีดได้ไม่ตามเป้าเพราะวัคซีนที่รับผิดชอบฉีดมาในช่วงวันเดียวกัน ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงได้ทำการปรับแผนมาเน้นการฉีดเชิงรุก คือ เพิ่มกน่วยฉีดลงไปในระดับ รพ.สต. ที่ขณะนี้ รพ.ขอนแก่น ได้เสนอแผนงานคือ การเพิ่มจุดฉีดวัคซีน ที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ วัดหนองแวง เขตเทศบาลนครขอนแก่น, รพ.สต.โนนม่วง เขตเทศบาลเมืองศิลา และ หน่วยฉีดวัคซีนวัดป่าแสงอรุณ เขตเทศบาลตำบลพระลับ โดยให้บริการฉีดวัคซีน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย7 กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์ และการจัดรถโมบายวัคซีนเชิงรุกฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วนติดเตียง ในพื้นทีเป้าหมาย ซึ่งเราจะพยายามให้ทุกคนได้รับวัคซีนเข็มที่1 ทั้งหมดตามการจัดสรรวัคซีนที่ส่งมอบมา”

        นพ.สมชายโชติ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้ขอนแก่นมีวัคซีนชิโนแวค 114,000โดส ซึ่งจะฉีดเข็มที่1 ที่ค้างฉีดให้หมด ตามแผนงานเชิงรุก ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจะต้องทำเชิงรุกและปรับการฉีดที่จุดฉีดหลักและจุดฉีดรอง รวมทั้งจุดฉีดเคลื่อนที่ทั้งหมด โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ที่คณะทำงานจะต้องลงพื้นที่ไปในชุมชนรวมทั้งการขยายจุดฉีดในการให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วย

        “ตอนนี้มีคนลงทะเบียนฉีดวัคซีนตามแผนประมาณ 120,000 คน แต่ปรากฏว่าในจำนวนนี้ 20% หรือประมาณ 24,000 คน ปฏิเสธที่จะรับซิโนแวคเข็มที่1 ซึ่งเราต้องมีการทำให้มั่นใจว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้รับเร็วที่สุด และขณะนี้มีงานวิจัยว่าถ้าฉีดซิโนแวคเข็ม1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่2 ภายใน 3 สัปดาห์มาภูมิคุ้มกันจะมีมากกว่าฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม อย่างไรก็ตามการจีดสรรวัคซีนจากส่วนกลางมายังจังหวัดตามรอบการจัดสรร คณะทำงานจะทยอยฉีดตามแผนที่วางไว้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง