ขอนแก่น ทำแคร่ไม้ไผ่เป็นเตียงรองรับผู้กักตัวกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง (มีคลิป)

1

ชาวอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมตะแคร่ไม้ไผ่เพื่อเป็นเตียงรองรับผู้กักตัวที่เดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง

        เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 11 ส.ค. 64 ที่บ้านรักชาติ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนานประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมการทำแคร่ไม้ไผ่ (เตียงไม้ไผ่) ร่วมกับชาวบ้านรักชาติ โดยมีนายสากล หลานวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านให้ความร่วมมือในการร่วมทำแคร่ไม้ไผ่

        รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เผยว่า ในแต่ละหมู่บ้านตามชนบทในจังหวัดขอนแก่น จะเห็นว่ามีไม้ไผ่อยู่ขึ้นรอบหมู่บ้าน สังเกตุได้ง่าย ถ้าเดินทางออกจากตัวเมืองจะเข้าหมู่บ้าน จะเห็นไม้ไผ่ หรือต้นมะพร้าวขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ แสดงว่าบริเวณนั้นจะมีบ้านคน เนื่องจากคนสมัยก่อนจะนิยมปลูกไผ่ เช่น ไผ่ตง ไผ่สีสุก ไว้ใช้ในการทำอุปกรณ์การเกษตร วัสดุในครัวเรือน และอีกอย่างต้นไผ่ก็ยังเป็นบับเบอร์โซน คือจะเป็นกำแพงสามารถต้านลมพายุไม่ให้หลังคาบ้านปลิวไปตามลมได้เป็นอย่างดี

        ในสถานการณ์เช่นนี้ เมื่อมีการระบาดของโควิด-19 การจัดทำสถานที่พักคอย หรือโรงพยาบาลสนาม ให้กับผู้ป่วย สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเตียง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากไม่สามารถให้คนไข้นอนบนพื้นได้ เพราะจะไม่มีอากาศถ่ายเทด้านล่าง ประกอบกับเตียงที่ทำจากระดาษในช่วงต่อไปนี้จะมีฝนตกบ่อยขึ้น ความชื้นจะทำให้เตียงที่ทำจากกระดาษยุบตัว หรือฉีกขาดหมดสภาพไปจากวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีอยู่ เตียงไม้ไผ่จึงทางเลือกที่ดีที่สุดในการที่จะนำไปเป็นเตียงสำหรับคนไข้ที่รอการกักตัวเพื่อดูอาการของเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยบ้านรักชาติเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีไม่ไผ่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการที่ชาวบ้านออกมาร่วมแรง ร่วมใจไม่ใช่จะเป็นได้แค่เตียงไม่ไผ่ จะเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนหมู่บ้านอีกด้วย

        ในการทำเตียงไม้ไผ่นั้น จะเริ่มจากการเข้าไปคัดเลือกไม้ไผ่ลำที่แก่แล้วนำมาวัดขนาดของเตียงที่ทำโคงสร้างจากไม้เนื้อแข็ง ก่อนที่จะผ่าเป็นซีก ๆ ตามความต้องการ เหลาไม้ขัดให้เกลี้ยงเกลาเพื่อป้องกันการบาดผิวหรือขูดข่วนตามร่างกาย จากนั้นไปประกอบเป็นเตียง ตามขนาดความต้องการใช้งาน

        สำหรับเตียงไม้ไผ่ของตำบลบังใหญ่นั้น ทางมติของตำบลให้แต่ละหมู่บ้านทำตะแคร่ไม้ไผ่มาขึ้นต่ำหมู่บ้านละ 1 ตัว ในตำบลมีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ทำให้ได้เตียงจำนวน มากกว่า 20 เตียง ถ้าหากขาดเหลือไม่พอ ก็สามารถที่จะลงมือทำเพิ่มได้อีก เนื่องจากวัสดุคือไม้ไผ่มีจำนวนมาก ส่วนราคาในการร่วมแรงร่วมใจในการทำตกตัวหนึ่งไม่ถึง 200 บาท รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวในที่สุด

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง