นพ.สสจ.ขอนแก่น แจงยิบ จัดสรรวัคซีน “ไฟเซอร์” ไปไหนบ้าง

news2021_Facebook1

นพ.สสจ.ขอนแก่นชี้แจงกับผู้สื่อข่าวกรณีการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์

จากการที่ องค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น ออกแถลงการณ์ขอวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรด่านหน้าครบเต็มจำนวน ขณะที่ สสจ.ระบุ จัดสรรตามที่ได้รับการส่งมอบจากกระทรวงสาธารณสุขและส่งมอบให้กับ รพ.ต่างๆทั้งจังหวัดเร่งฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าแล้ว และ รพ.ขอนแก่น รับวัคซีนไฟเซอร์รอบแรก 50% ของบุคลากรด่านหน้า
เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 8 ส.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกโซเชียลมีเดียและเพจต่างๆทั่วทั้ง จ.ขอนแก่นได้มีการเผยแพร่แถลงการณ์จากองค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น ในการขอรับวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของโรงพยาบาลฯ หลังพบว่าได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ จากสำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น เพียง 720 จากเดิมที่ได้มีการเสนอขอรับวัคซีนไฟเซอร์ในการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าของโรงพยาบาลที่มีอยู่ทั้งหมด 1,449คน
นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ได้รับทราบถึงแถลงการณ์ดังกล่าวของ องค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น แล้ว และ รพ.ขอนแก่น จะเริ่มทำการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าของ รพ.เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ( 9 ส.ค.) ตามที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น ได้จัดสรรให้ในรอบแรก 720คน
ขอนแก่น ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้า รอบแรก 9,480 โด๊ส จากที่นำเสนอขอรับการจัดสรรให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้า ทั้งจังหวัด 17,035 คน โดย รพ.ขอนแก่น ขอรับการบูสเตอร์เข็ม 3 รวม 1,449 คน รพ.ศรีนครินทร์ 5,547คน ดังนั้นในรอบแรกที่จังวัดได้รับมานั้น คณะทำงานได้เร่งจัดสรรไปในระดับอำเภอ หรือ รพ.ต่างๆตามสัดส่วน ต้องแบ่งเฉลี่ยกันตามที่ได้รับมา ตามแต่ละรอบ ซึ่งในรอบแรกนี้นั้น รพ.ขอนแก่น ได้รับการจัดสรร 720 คน เท่ากับร้อยละ 50 หรือ ครึ่งหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าที่ได้เสนอขอรับการจัดสรรขึ้นมา”

โดยข้อมูลวัคซีนบุคลากรทางการแพทย์ที่ขอมาและจัดสรรให้รอบแรก ของจังหวัดขอนแก่น ดังนี้
1.สสจ.ขอนแก่นขอวัคซีน (ตามรายชื่อในแบบฟอร์มที่ กสธให้มาบันทึก)
จำนวนทั้งหมด 19,942 คน แบ่งเป็น pfizer 17,073 คน AstraZeneca 2,869 คน รวม 19,942 คน
2. สสจ.ขอนแก่นจัดสรร AstraZeneca 2,929 คน (ยอดที่ขอมา 2,869 คน ให้รพ.กรุงเทพ 60 คน รวม 2,929 คน ) จัดสรรครบทุกคน ตามที่ขอมา จัดสรรเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม
3.สสจ.ขอนแก่นได้จัดสรร Pfizer 9,840 คน คิดเป็น 57.6 % ของที่ หน่วยงานที่ขอมา (จัดสรรทั้งหมดตามที่ได้รับมา) จัดสรรวันที่ 6,7 สิงหาคม
4. รพ.ขอนแก่น ขอมาทั้งหมด 2,893 คน (คนที่ขอมาต้องมีรายชื่อ เลขบัตร ปชช ระบุแผนกที่ทำงาน ตามแบบฟอร์มของกระทรวงค่ะ อาจเป็นว่า ส่วนหนึ่ง รพ.ขอนแก่น ก่อนฉีดแล้ว จึงขออีกไม่ได้ ยอดก็เลยน้อย) แบ่งเป็น ขอ Pfizer 1,449 คน AstraZeneca 1,444 คน เราได้จัดสรร AstraZeneca ให้ รพ.ขอนแก่นแล้ว 1,444 คน ครบ 100% ตามที่ขอมา จัดสรรให้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม
และรอบนี้ ได้จัดสรรให้ Pfizer 720 คน (49.69% หรือ 50%)
สรุปจัดสรรให้ รพ.ขอนแก่น Pfizer 720 คน และ AstraZeneca 1,444 คน รวมทั้งหมด 2,164 คน คิดเป็น 74.81% ตามที่ขอมา
5. รพ.ศรีนครินทร์ (รพ.ขอนแก่น เปรียบเทียบตัวเองกับ รพ.ศรีนครินทร์ที่ได้รับ)ขอมา 5,547 คน (มีรายชื่อเหมือน รพ.ขก ) เป็น Pfizer 5,359 คน AstraZeneca 188 คน
ได้จัดสรรให้ รพ.ศรี Astra 188 คน Pfizer 2700 คน รวม 2888 คน คิดเป็น 52.07 % ตามที่ขอมา
สรุป ถ้ารวม วัคซีนที่จัดสรรไปแล้ว รพ.ศรี ได้ 52.07% ส่วน รพ.ขอนแก่น ได้ 74.81% ตามที่จำนวนที่ขอมา
ทั้งนี้ สสจ.ขอนแก่น ได้จัดสรรให้หน่วยงานทั้งหมด 41 หน่วยงาน จาก Pfizer 9,840 คน
**** ข้อสังเกต *****
สสจ.ขอนแก่น ไม่ได้ระบุว่าให้หน่วยงานขอวัคซีนประเภทไหน จำนวนเท่าไร ในการบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม กสธ เพื่อลงทำเบียน ส่ง กสธ นั้น หน่วยงานเลือกประเภทการฉีดวัคซีนและจำนวนการฉีดเอง (คำถามจาก รพ.ขอนแก่นว่า ที่อื่นทำไม หน่วยงานอื่น ขอ Pfizer เยอะจัง คำตอบคือ รพ.ขอนแก่น ขอ Pfizer กับ AstraZeneca ครึ่งต่อครึ่ง)
นพ.สมชายโชติ กล่าวต่ออีกว่า การจัดสรรวัคซีนเข็ม 3 สำหรับการบูสเตอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้านั้นจะส่งมอบให้กับ รพ.ขอนแก่น เพื่อทำการฉีดให้กับเฉพาะ รพ.ของตนเอง และขณะนี้ได้กระจายวัคซีนไปใน รพ.ต่างๆ อาทิ รพ.สิรินธร ที่จะดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มรพ.อำเภอในพื้นที่โซนใต้และโซนกลาง รพ.ศรีนครินทร์ จะฉีดให้กับ รพ.อำเภอพื้นที่โซนเหนือของจังหวัด รวมทั้ง รพ.ชุมแพ จะฉีดให้พื้นที่รพ.ในอำเภอโซนตะวันตก อีกด้วย

ที่มา https://www.facebook.com/kkpho.go.th/posts/4571315739545122

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง