วัดขอนแก่นปิ๊งไอเดีย เปลี่ยนเทียนพรรษาเป็นข้าว ให้เพื่อนเราอิ่มท้อง งดรับเทียนพรรษา-หลอดไฟ (มีคลิป)

1

วัดขอนแก่นปิ๊งไอเดีย เปลี่ยนเทียนพรรษาเป็นข้าว ให้เพื่อนเราอิ่มท้อง จับมือร่วมชุมชน งดรับเทียนพรรษา-หลอดไส้ เปลี่ยนแรงศรัทธาเป็นข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

      ที่วัดสว่างสุทธาราม บ.หนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น พระครูกมล กิตติสาร เจ้าอาวาสวัดสว่างสุทธาราม พร้อมคณะสงฆ์วัดสว่างสุทธาราม ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค,ข้าวสาร,อาหารแห้ง,ยาสามัญประจำบ้าน,น้ำดื่ม,หน้ากากอนามัยและของใช้ส่วนตัวทั่วไป สำหรับการนำไปจัดเป็นหีบห่อเพื่อส่งมอบให้กับผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากที่วัดแห่งนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำบุญเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี 2564 โดยงดการรับเทียนพรรษาหรือหลอดไฟ และเปลี่ยนมาเป็นเครื่องอุปโภคและบริโภคตามกำลังศรัทธา ตามการดำเนินโครงการเปลี่ยนเทียนพรรษาเป็นข้าว ให้เพื่อนเราได้อิ่มท้อง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาทยอยกันมาร่วมทำบุญและถวายเครื่องอุปโภคและบริโภคอย่างต่อเนื่อง

      พระครูกมล กิตติสาร เจ้าอาวาสวัดสว่างสุทธาราม กล่าวว่า ผู้มีจิตศรัทธาทั้งจากในชุมชนในเขต บ.หนองกุง และหลายหมู่บ้านในเขต ต.ศิลา รวมไปถึงผู้ที่ทราบเรื่องต่างทยอยนำปัจจุบัน ,ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมาถวายให้กับทางวัดตามกำลังศรัทธา ซึ่งสิ่งของทุกอย่างที่ได้รับมอบ คณะสงฆ์ จะรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน จากนั้นจะทำการบรรจุเป็นชุด เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่วัดได้ดำเนินการดังกล่าว โดยที่คณะสงฆ์ได้หารือร่วมกันภายในวัด และคณะกรรมการวัด รวมทั้งเทศบาลเมืองศิลา และชุมชน ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำบุญ โดยคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีคือการทอดถวายเทียนพรรษา หรือหลอดไฟในจำนวนที่เหมาะสมจากนั้นขอรับเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆตามกำลังศรัทธา เนื่องจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นส่งผลกระทบในภาพรวมอย่างมาก คณะสงฆ์จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมด้วยช่วยกันในการส่งมอบขวัญและกำลังใจและร่วมแบ่งปันอย่างต่อเนื่องต่อไป

      “การเปลี่ยนเทียนพรรษาเป็นข้าว ให้เพื่อนเราได้อิ่มท้องทุกชุดจะบรรจุแบบอิ่มคุ้มและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับตามที่คณะสงฆ์กำหนด คือ 1 ชุด จะประกอบด้วยน้ำดื่ม 1 แพค ,ข้าวสาร 10 กก.,ไข่ไก่ 1 แพค,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 กล่อง,ปลากระป๋อง 1 โหล,น้ำตาล,น้ำปลา,ยาสามัญประจำบ้าน,ขนมสำหรับเด็กๆ,เครื่องปรุงรส,หน้ากากอนามัย 1 กล่อง,น้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอลล์เจล ทั้งหมดจะเป็นสิ่งของหลักที่ทำการบรรจุ และหากมีสิ่งของใดๆเพิ่มเติมก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมตามมติของคณะสงฆ์ของทางวัดต่อไป”

พระครูกมล กิตติสาร เจ้าอาวาสวัดสว่างสุทธาราม
พระครูกมล กิตติสาร เจ้าอาวาสวัดสว่างสุทธาราม

      เจ้าอาวาสวัดสว่างสุทธาราม กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้ได้ส่งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ตามโครงการดังกล่าวให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และผู้ยากไร้ไปแล้วชุดแรก 150 ชุด รวมทั้งการสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภคบางส่วนตามที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายให้กับศูนย์พักพิงและศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองศิลา เพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งมอบกำลังใจให้กับคนในชุมชนที่ต้องถูกกักตัวตามแนวทางการที่ภาครัฐกำหนด ขณะที่การส่งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ชุมชนและเทศบาลเมืองศิลาได้นำเสนอขึ้นมาในแต่ละรอบ

      คณะสงฆ์ของวัดก็จะเร่งจัดเตรียมสิ่งของตามที่มีเพื่อส่งมอบการช่วยเหลือให้เร็วที่สุด ซึ่ง 1 ชุดกับจำนวนสิ่งของที่วัดมอบให้สามารถที่จะประทังชีวิตผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ประมาณ 3-5 วัน อย่างไรก็ตามวัดยังคงเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันเปลี่ยนเทียนพรรษาเป็นข้าว เพื่อให้เพื่อเราได้อิ่มท้อง ด้วยการถวายปัจจัย หรือสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆตามสมควร ได้ทุกวัน รวมทั้งการถวายชุดพีพีอี ,น้ำยาฆ่าเชื้อ,อุปกรณ์ทำความสะอาด และหน้ากากอนามัย ให้กับคณะสงฆ์และคณะทำงานของวัด เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ของการประกอบพิธีฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง