กอ.รมน.ขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมอาชีพระดับชุมชนส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว บ้านนายม

1

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. พันเอกสมบูรณ์ ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พันเอกพัทธพัส ไชยวิเศษ เป็นผู้แทนหน่วยร่วมกับ กศน.อำเภอซำสูง ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพระดับชุมชน โดยเข้าไปร่วมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว บ้านนายม หมู่ที่ 5 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จังหวัดขอนแก่น และได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบของเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มตลอดจนแนะนำช่องทางการจำหน่าย ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กลุ่มอาชีพอื่น ๆ นำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง

ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสามารถอุดหนุนหรือสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ที่ www.facebook.com/nfesamsung/ หรือโทร.089-7500529 #เสธพัทจัดให้ #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

       

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง