โรงพยาบาลขอนแก่นพบบุคลากรติดโควิด เจ้าหน้าที่ต้องกักตัวหลายราย ยาวถึง 7 พ.ค. แจ้งประชาชนเลื่อนการเข้ารับบริการ

news2020_Facebook1

24 เม.ย. 64 แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เปิดเผยว่า ด้วยปรากฎว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 มีการตรวจพบว่าบุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ห้องผ่าตัด คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ดำเนินการสอบสวนโรค พบว่าเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่โรงพยาบาลขอนแก่น และนอกเวลาการปฏิบัติงาน และพบผู้สัมผัสร่วมบ้าน 4 ราย เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 16 ราย หน่วยจ่ายกลาง 3 ราย และผู้สัมผัสทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว พบว่าเป็นลบ (ไม่มีเชื้อ) จึงให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 – 7 พฤษภาคม 2564 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โรงพยาบาลขอนแก่นขอลดการให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยศัลยกรรม บางส่วน ยกเว้นรายที่จำเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน ในสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนต้องกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เลื่อนการเข้ารับบริการ สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดรับยาเดิมต่อเนื่อง และมีอาการคงที่ไม่มีอาการผิดปกติ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการส่งยาทางไปรษณีย์ตาม ช่องทางดังนี้

1) กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงโดยแสกน QR Code
2) โทรประสานเจ้าหน้าที่ 093 – 5929912 หรือ 043 – 009900 ต่อ 1197 3) ID Line : 0935929912 4) Facebook รับยาที่บ้านต้านภัยโควิด โรงพยาบาลขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติมหากมีสถานการณ์ เปลี่ยนแปลง ขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้รับบริการทุกท่านมา ณ ที่นี้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง