ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ โควิด-19 (ฉบับที่ 50) มีผล 3 ส.ค.เป็นต้นไป

1040x1040_News2021---Infog
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง