2,262 ล้านบาท ในมือ นายกเทศ@ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา”

โดย “น้องดอกคูน”

….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน  เหลืองสะพรั่งของดอกคูน และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….

ผลการเลือกตั้ง ระดับท้องถิ่น ทั่วประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนามคม 2564 ที่ผ่านมา ผ่านตา รู้ผล กันไปแล้ว มีทั้ง อกหัก สมหวัง หักปากกาเซียน เป็นบทเรียนกับอีกหลายชีวิต โดยเฉพาะ คนที่อยากก้าว เข้ามาเป็น “บุคคลสาธารณะ”  หรือ “นักการเมือง”

การเลือกตั้ง จบลง ใช่ว่าหน้าที่ของเรา ประชาชน จะจบลง เข้าเดินคูหา กาบัตร หย่อนบัตร ใช้เวลา เบ็ดเสร็จ ไม่น่าจะเกิน สัก 1 ชั่วโมง…ใช่ไหม… แต่ในความเป็นจริง ของระบบ “ตัวแทน” มันเป็นการเริ่มต้น

หน้าที่พลเมือง ที่แอคทีฟ รับผิดชอบบ้านเมือง ในยุคสมัยนี้ ต้องตื่นตัว ลุกขึ้นมาดูแล บ้านเมืองด้วยกัน  ช่วยกันคิด-ทำ อย่างสร้างสรร  ถึงจะแพ้เลือกตั้ง แต่ก็ม่ใช่  “แพ้ชวนตี” ต้องเคารพในกติกา ทุกคะแนนเสียง ของ เสียงข้างมาก แม้จะเฉียดฉิว เพียงคะแนนเดียว ก็ตาม  บ้านเมืองจึงจะเดินหน้า จริงไหม……

ตัวอย่าง ของการติดตาม…ลองหัน มาคลี่..งบประมาณ ของการบริหารงาน ของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  ซึ่งเป็น 1 ใน 30 ของการปกครองระดับท้องถิ่น  ( แบ่งตามจำนวนประชากร ) ระดับ “เทศบาลนคร”

เทศบาลนครขอนแก่น มีรายได้ ที่จัดเก็บ ภายในท้องถิ่นตัวเอง และเป็นงบประมาณ ในการบริหาร จัดการ ราว  1,492 ล้านบาท ต่อปี  อยู่ในอันดับที่ 8 ของ 30 แห่ง ของประเทศ ว้าว… ติด เข้ารอบต้นๆ ซะด้วย….

นอกจากนั้น ยังมีเงินที่รัฐบาลสนับสนุน อีก ราว 770 ล้านบาท ต่อปี คราวนี้ ขึ้นชาร์ท เป็น อันดับ 2 ของประเทศ รองจาก เทศบาลนครนนทบุรี ที่ได้รับ 775 ล้านบาท

รวมงบประมาณ ที่อยู่ในมือ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ที่มีหน้าที่บริหารงาน ตามที่ เสียงข้างมาก ของพี่น้องประชาชนคนขอนแก่น หยิบบัตร หย่อนลงหีบเลือกตั้งให้ คือ 2,262 ล้านบาท ต่อปี

ตรองดู ว่า… เราควรติดตามการทำงานของ ตัวแทน ของพวกเราไหม… เพื่อตอบโจทย์ใจ ของ ต้น-ดอก-ใบ  ต้นไม้แห่งประชาธิปไตย กับยุคเดินหน้า ของพลเมืองที่สำนึก ในหน้าที่  และรับผิดชอบ พร้อมส่งต่อ บ้านเมือง ให้ คนรุ่นต่อไป…..

**************

สำหรับผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทั้ง 84 แห่งในจังหวัดขอนแก่น มีดังนี้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง