โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศเปลี่ยนแปลงนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน สิงหาคม 2564

news2021_Facebook1

โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศเปลี่ยนแปลงนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน สิงหาคม 2564
โดยมีรายละเอียดดังนี้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง