โรงพยายาลศรีนครินทร์ ประกาศ เลื่อนนัดหมายผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่ 1 วันที่ 6-8 ส.ค. 64

news2021_Facebook1

โรงพยายาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ เลื่อนนัดหมายผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่ 1 วันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2564 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง