ผบช.ภ.4 นำคณะผู้บริหาร ตร.ภ.4 รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ล็อตที่ 2 ที่ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น

1
ads2500x300

ขอนแก่น-พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 นำคณะผู้บริหาร ตร.ภ.4 รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ล็อตที่ 2 ที่ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 นำคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานตำรวจภูธรภาค 4 เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ล็อตที่ 2 ตามนโยบายพื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นประชาชน โดยมี นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้บริการ ที่ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า จำนวน 282 คน ตำรวจและทหารด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 17 คน และกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.) จำนวน 14 คน รวมทั้งหมด จำนวน 313 คน ซึ่งมีกำหนดให้บริการฉีดเข็มที่ 1 ในวันที่ 22-23 เมษายน 2564 นี้

นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร แจ้งว่า สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในโอกาสข้างหน้านี้ ถือเป็นกระบวนการในการป้องกันโควิด-19 ที่ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขและเข้ารับการฉีดวัคซีนตามลำดับขั้นตอนที่สาธารณสุขได้กำหนดไว้ ในการจัดพื้นที่และขั้นตอนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทางคณะกรรมการได้จัดพื้นที่ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดให้มีการวัดอุณหภูมิ รับบัตรคิว สแกน QR Code หมอพร้อม ทำบัตรตรวจโรค ซักประวัติ พบแพทย์ ฉีดวัคซีน สังเกตอาการ พบแพทย์หลังได้รับการฉีดวัคซีน และรับบัตรนัด โดยจัดในรูปแบบ One Stop Service.

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง