งาน : บริษัท เอไอเอ จำกัด สำนักงานคุณศุภโชติ กอศรีลบุตร (พันธมิตร 32 คุณพรทิพา อังคพินิจ)    (อ่าน 702)บริษัท เอไอเอ จำกัด สำนักงานคุณศุภโชติ กอศรีลบุตร (พันธมิตร 32 คุณพรทิพา อังคพินิจ)


ที่อยู่ : 55 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ บ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 081-9656049/084-5177258/043-346399 ต่อ1032
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : panthamitr32@gmail.comตำแหน่ง : เลขานุการ
อัตรา : -
เงินเดือน : 10000+
เพศ : หญิง
อายุ : 22-35 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัติ
1.อายุ 22-35 ปี
2.จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้
เอกสารที่ใช้ในการสมัครทำงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.วุฒิการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. รูปถ่าย 1 ใบ (ขนาด 1 นิ้ว)
รับสมัคร วันที่ 1-18 ธันวาคม 2560
สมัครได้ที่ ภาคพันธมิตร32 // คุณพรทิพา อังคพินิจ ( ณี )
สำนักงานคุณศุภโชติ กอศรีลบุตร 55 หมู่ 17
ถนนมิตรภาพ บ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร 081-9656049 ,084-5177258 ,043-346399 ต่อ1032
Email. Panthamitr32@gmail.com


7 ธันวาคม 60 10:29:49
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.