งาน : ศูนย์คุมอง ขอนแก่น (คอมเพลกซ์ มข)    (อ่าน 777)ศูนย์คุมอง ขอนแก่น (คอมเพลกซ์ มข)
โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 123 หมู่ 16 ชั้น 2 ห้อง 234-236 ชั้น 2 ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์ มข.) อ. เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-203329 ,089-7107690 , 088-3380688
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี หรือกำลังศีกษา ระดับอุดมศึกษา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : สามารถทำงานในวันและเวลาดังนี้
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.
เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

- หากมีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- ไม่ได้อยู่ในช่วงรอเรียกตัวจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ
- ไม่ได้รอสอบเข้ารับราชการ
- อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
- รักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
- รักเด็ก
- มีความเป็นครู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วยภาษาอังกฤษ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี หรือกำลังศีกษา ระดับอุดมศึกษา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วยภาษาไทย
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี หรือกำลังศีกษา ระดับอุดมศึกษา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


6 ธันวาคม 60 15:09:31
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.