งาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต    (อ่าน 905)


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
สมัครด้วยตนเองที่ ศว.รังสิต เลขที่ 5 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่งทางไปรษณีย์ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ www.rscience.go.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศว.รังสิต 0-25770025 , 0-25775455,56,58 ต่อ 115 , 213 และ 305

ที่อยู่ : ศว.รังสิต เลขที่ 5 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 025770025
เว็บไซต์ : http://rscience.go.th/science/frontend/theme/view_information.php?ID=595
อีเมล : popsuwimol@gmail.comตำแหน่ง : 1.นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 2.เจ้าหน้าที่พัสดุ 3.เจ้าหน้าที่ธุรการ 4.ช่างเทคนิค 5.เจ้าหน้าที่เกษตร
อัตรา : 8
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลโดยจ้างเหมาบริการเอกชน เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในรูปแบบจัดจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาและบริการ) โดยการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งดังนี้
1. นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 3 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
4. ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่เกษตร จำนวน 1 อัตรา
โดยสมัครด้วยตนเองที่ ศว.รังสิต เลขที่ 5 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่งทางไปรษณีย์ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ www.rscience.go.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศว.รังสิต 0-25770025 , 0-25775455,56,58 ต่อ 115 , 213 และ 305


14 พฤศจิกายน 60 12:29:29
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.