งาน : บริษัท พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค จำกัด    (อ่าน 2,168)


บริษัท พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค จำกัด

บริษัท พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัท พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 โดยนายเสกสรร ธีระวาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการผลิตเวชภัณฑ์มากว่า 40 ปี และเพื่อรองรับการเติบโตที่เพิ่มขึ้น จึงได้ขยายธุรกิจออกมาในรูปแบบธุรกิจเครือข่ายอย่างเต็มระบบ เป็นการขยายธุรกิจภายใต้ความพร้อมสมบูรณ์ บริษัท พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค มุ่งมั่น ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบแผนการดำเนิน ธุรกิจแบบเครือข่ายที่ไร้ขีดจำกัด พร้อมด้วยระบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักธุรกิจแบบมืออาชีพ เพื่อเป็นบริษัทขายตรงระบบการตลาดแบบเครือข่าย ชั้นนำของประเทศไทย

 ที่อยู่ : 99/21 ถนนชยางกรู ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 02-694-2001 , 061-4230006
เว็บไซต์ : http://www.praram9network.co.th/home/
อีเมล : supawadee.r@praram9network.orgตำแหน่ง : ผู้จัดการสาขามุกดาหาร
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 33 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : รายละเอียดงานดังนี้
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุ 33-40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป เคยเป็นหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
4. มีประสบการณ์งานบริการ บริหารทีม บริหารจัดการสาขาได้
5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง
6. มีประสบการณ์ประเภทธุรกิจขายตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ละเอียดรอบคอบ
8. มนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก และมีทักษะในการสื่อสาร
9. มีความคิดเชิงระบบและมีความคิดสร้างสรรค์
10. มีใจรักในงานบริการ มีวินัยในการทำงาน
10. ปฏิบัติงานเชิงรุกในภาวะที่กดดันและต้องแข่งขันกับเวลาได้ดี
11. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS word/Excel ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. การวางแผนกลยุทธ์
1.1 วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายท้องถิ่น เช่น กลุ่มลูกค้าต่างๆ
1.2 สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และเพิ่มยอดขายกำไรให้บริษัทฯ
1.3 วางแผน และสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายการตลาด
2. การบริหารงาน
2.1 รับผิดชอบ/ควบคุมยอดขาย ค่าใช้จ่าย กำไรและ stock ของสาขา
2.2 ตรวจเช็คเอกสารที่ต้องใช้ประจำวัน เช่น ใบสั่งซื้อ ใบโปรโมชั่นต่างๆ
2.3 ตรวจสอบสรุปรายงานยอดขายประจำวันนำส่งสำนักงานใหญ่
2.4 ดูแลการพัฒนาทักษะ ความสามารถของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา
2.5 ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบงานการด้านเอกสารรายงาน ต่างๆภายในสาขา
2.6 ดูแลรับผิดชอบมาตรฐานการให้บริการ
2.7 ควบคุมดูแลให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาหน้างานให้แก่พนักงาน และสมาชิก
2.8 ดูแล ตรวจสอบตารางวันทำงาน และเรื่องการมาทำงาน การลาต่างๆของพนักงาน
2.9 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในสาขา


(3) สวัสดิการ บริษัทฯ
- ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
- โบนัส 1 เดือน
- มีเบี้ยขยันเดือนละ 900.-
- ค่าอาหารกลางวันเดือนละ 600.-
- ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต
- เงินช่วยเหลืองงานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืองานสงเคราะห์
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สวัสดิการส่วนลดซื้อสินค้าสำหรับพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ยูนิฟอร์มประจำปี
- ฯลฯ


14 กันยายน 60 11:43:35
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.