งาน : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)    (อ่าน 541)


บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจ และผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจบริการของบริษัท

ที่อยู่ : 362 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 061-3858291
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : sasithorn.wa@inet.co.thตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales) ประจำขอนแก่น
อัตรา : 4
เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน + Commission
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หน้าที่และความรับผิดชอบ
•ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ และพัฒนาทักษะด้านบริหารงานขายให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ความต้องการซื้อของลูกค้า
•สร้างฐานลูกค้าใหม่ วิเคราะห์และเสนอบริการของบริษัทฯให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม
•สร้างยอดขายให้ได้ตาม KPI ที่กำหนด และหาลูกค้าใหม่เข้ามาทดสอบบริการ
•จัดทำเอกสารการขาย และใบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการต่างๆ
•ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางแก้ไขบริการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
•มุ่งหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ให้กับบริษัทฯ
•จัดทำรายงาน ติดตามความคืบหน้าของยอดขายและสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะพร้อมแนวทางแก้ไขในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอผู้บังคับบัญชา
•(Knowledge culture) ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ และพัฒนาทักษะด้านบริหารงานขายในระยะเวลาที่รวดเร็วและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่มีประสบการณ์
- เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
- มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Windows)
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต
- มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
ค่ายินดีมงคลสมรส
ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าโทรศัพท์
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

สามารถส่ง Resume ได้ที่ E-mail : sasithorn.wa@inet.co.th


8 พฤศจิกายน 62 16:16:10
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.