งาน : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)    (อ่าน 732)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจ และผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจบริการของบริษัท

ที่อยู่ : 362 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 061-3858291
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : sasithorn.wa@inet.co.th


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales) ประจำขอนแก่น
อัตรา : 4
เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน + Commission
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : หน้าที่และความรับผิดชอบ

•ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ และพัฒนาทักษะด้านบริหารงานขายให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ความต้องการซื้อของลูกค้า

•สร้างฐานลูกค้าใหม่ วิเคราะห์และเสนอบริการของบริษัทฯให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม

•สร้างยอดขายให้ได้ตาม KPI ที่กำหนด และหาลูกค้าใหม่เข้ามาทดสอบบริการ

•จัดทำเอกสารการขาย และใบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการต่างๆ

•ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางแก้ไขบริการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดต่อลูกค้า

•มุ่งหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ให้กับบริษัทฯ

•จัดทำรายงาน ติดตามความคืบหน้าของยอดขายและสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะพร้อมแนวทางแก้ไขในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอผู้บังคับบัญชา

•(Knowledge culture) ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ และพัฒนาทักษะด้านบริหารงานขายในระยะเวลาที่รวดเร็วและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรคุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่มีประสบการณ์

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี

- มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง

- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

- มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน

- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office

- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Windows)

- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต

- มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง

ค่ายินดีมงคลสมรส

ค่าอนุโมทนาอุปสมบท

ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าโทรศัพท์

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

ประกันสังคม

ประกันสุขภาพ

มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการสามารถส่ง Resume ได้ที่ E-mail : sasithorn.wa@inet.co.th

8 พฤศจิกายน 62 16:16:10
KKL Job


อีเวนต์ขอนแก่น

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS