งาน : มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ)    (อ่าน 419)
มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ)
กรีนพีซเป็นองค์กรที่รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นอิสระโดยใช้การเผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์และสันติวิธีเพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและเสนอทางออกของปัญหาเพื่ออนาคตที่น่าอยู่และปลอดภัย "หากคุณคิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ วันนี้โอกาสอยู่ที่คุณ"

ที่อยู่ : 57/20 อพาร์ทเมนท์ก่อสุข ชั้น 1 ห้อง 105 หมู่ที่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0863340107
เว็บไซต์ : https://www.greenpeace.org/thailand/
อีเมล : ddc.th@greenpeace.org


ตำแหน่ง : นักระดมทุนสิ่งแวดล้อมภาคสนามประจำขอนแก่น สัมภาษณ์ 11/11/62 นี้ จำนวน10 คนด่วนมาก!! (ติดต่อคุณแก้ว 08
อัตรา : 10
เงินเดือน : 13,500-20,000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-45
การศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือปวส.ที่มีประสบการณ์
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : Organization : Greenpeace Southeast Asia (Greenpeace SEA)

Nonprofit/ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม (Direct Dialogue Campaigner)

Greenpeace Southeast Asia (Greenpeace SEA)เกี่ยวกับเรา

การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ภาคพื้นดินที่เกาะอัมชิทกาของรัฐบาลสหรัฐฯ นอกชายฝั่งอลาสก้า ประเทศคานาดา เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2508 และเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากการเพิ่มปริมาณนิวเคลียร์ในแต่ละครั้ง จนกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ จนถึงปี 2512 กลุ่มคนที่เห็นความเลวร้ายของผลกระทบจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นและออกรณรงค์คัดค้านการทดลองในปี 2514

การทดลองได้สิ้นสุดลงหลังจากนั้นใน 5 เดือนต่อมา และได้ขยายงานรณรงค์ไปสู่ประเด็นอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น การยุติการล่าวาฬ การปกป้องป่าโบราณ การยุติโครงการนิวเคลียร์ การปกป้องทะเลและมหาสมุทร

และด้วยประเด็นสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติงานพร้อมกันในทุกภูมิภาค ทั้งทางทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย อเมริกาใต้ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเกิดขึ้นในเดือน พฤษภาคม 2544 กับประเด็นการก่อสร้างโรงงานเผาขยะซึ่งก่อให้เกิดก๊าซไดออกซินอันเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง

การยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ๋งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน

และการรณรงค์การจำกัดการเพาะปลูกพืชจีเอ็มโอในพื้นที่เปิดเพราะความหลากหลายทางธรรมชาติจะถูกทำลายไป และไม่สามารถเรียกกลับได้ แม้แต่พืชจีเอ็มโอเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

ตลอดระยะเวลา 18 ปี กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ทำงานปกป้องสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ที่สำคัญคือ หลักการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมจุดสำคัญที่สุดคือ “การมีอิสระในการทำงาน” เราจึงยึดมั่นนโยบายที่จะ ไม่รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และพรรคการเมือง ดังนั้น เงินบริจาคของประชาชนทั่วไปจึงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ทำให้กรีนพีซสามารถบรรลุพันธกิจทั่วโลก

ปัจจุบันกรีนพีซมีการทำงานปกป้องสิ่งแวดล้อมกว่า 40 ประเทศทั่วโลก เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม มีจุดยืนในการดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องอากาศสะอาดสำหรับเราทุกคน ปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรและระบบนิเวศในผืนทะเลและมหาสมุทร รณรงค์เปลี่ยนผ่านระบบพลังงานไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตอาหารที่กำลังทำร้ายโลกอยู่ด้วยการรณรงค์สันติ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าพลังแห่งการร่วมมือจะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกได้ อย่ารอช้าที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวกรีนพีซ เพื่อช่วยกันผลักดันแก้ไขให้สิ่งแวดล้อมบนโลกเราน่าอยู่มากขึ้นหน้าที่และความรับผิดชอบ

สื่อสารเรื่องราว และความจำเป็นของงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ และระดมทุนจากบุคคลทั่วๆ ไป ตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน งานแสดงสินค้า หรือตามสถานที่นอกอาคาร เพื่อให้ผู้ที่สนใจบริจาคเงินช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการทำงานของ กรีนพีซให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้รับ

ก่อนการปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะและศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่องค์กรกำหนด

ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะงานรณรงค์ของกรีนพีซคุณสมบัติ

-มีประสบการณ์ด้านการระดมทุนหรือการขายจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

-มีทักษะการสื่อสารที่ดี กล้าแสดงออก และชอบพูดคุย

-มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมาย

-มีความยืดหยุ่น สามารถที่จะทำงานในหลากหลายสถานที่ และมีความพร้อมที่จะทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์(เฉลี่ยทำงาน5วันต่อสัปดาห์)

-มีความกระตือรือร้นและชอบงานที่ท้าทายความสามารถตนเอง

-พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ( ไม่จำกัดสาขา )

-ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

-อายุไม่เกิน 45 ปี

*สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ/สิ่งที่จะได้รับ

-ฐานเงินเดือนประจำ

-รายได้รวม 18,000-30,000 บาท ( ค่าตอบแทนตามผลงาน )

-โอกาสในการเติบโตในสายงานและเรียนรู้การทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร

-โอกาสเดินทางท่องเที่ยวและทำงานในสถานที่ต่างๆในประเทศไทย

-โอกาสได้ไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายของกรีนพีซ

-ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพระดับมืออาชีพ รวมถึงการอบรมแบบตัวต่อตัว

-ประกันสังคม

-ประกันสุขภาพ ครอบคลุม 100%

-ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกต่างจังหวัด)

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน นักกิจกรรมสิ่งแวดล้อม และสวัสดิการอื่นๆสมัครได้ที่>> https://forms.gle/UBf3ixEmEowsyJCq7

Contact : 02-3571921 Ext.113

0863340107

ddc.th@greenpeace.org

ID Line : paka_kaew

……………………………………………………………………………………………………………8 พฤศจิกายน 62 16:05:01
KKL Job


อีเวนต์ขอนแก่น

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS