งาน : บริษัท ไบค์ คิงดอม จำกัด    (อ่าน 245)


บริษัท ไบค์ คิงดอม จำกัด
จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ GPX

ที่อยู่ : 60/6-7 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0973202207
เว็บไซต์ : -
อีเมล : -ตำแหน่ง : ช่างบริการ
อัตรา : 1
เงินเดือน : 10,000
เพศ : ชาย
อายุ : 21
การศึกษา : ปวช. ปวส
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร :
-ผ่านเกณฑ์ทหาร
-มีความรู้เรื่องจักรยานยนต์
-วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นได้
-ตรงเวลา
-ซื้อสัตย์
-รักในการบริการ
กรอกใบสมัครได้ที่
ไบค์ คิงดอม จำกัด
สี่แยกไฟแดงโรงพยาบาลศูนย์
60/6-7 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
0973202207
เอกสารที่ยื่น
-ใบเกณฑ์ทหาร
-บัตรประชาชน
-ทะเบียนบ้าน
-วุฒิ
-รูป 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว


8 พฤศจิกายน 62 11:08:38
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.