งาน : บริษัท ขอนแก่น สหชัย มอเตอร์เซลส์ จำกัด    (อ่าน 817)


บริษัท ขอนแก่น สหชัย มอเตอร์เซลส์ จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ford ประจำจังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่ : 279 หมู่ 3 ถนน มิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น 40000 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 063-0214949 (ฝ่ายบุคคล)
เว็บไซต์ : -
อีเมล : -ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาดท้องถิ่น (วางแผนการตลาด) รับสมัครด่วน !
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ป.ตรี สาขาเกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีทักษะในการขับรถที่ดีและเหมะสม
มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการทางการตลาดและวางแผนทางการประชาสัมพันธ์และการตลาด
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการ และองค์การส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินการประชาสัมพันธ์และการตลาด เป็นไปได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นนั้นๆ
มีความเป็นมืออาชีพ, มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและนาเสนอที่ดี
มีความละเอียดรอบคอบ / สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
สามารถใช้โปรแกรม Photo Shop , AI และโปรแกรมตัดต่อ VDO ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
** บริษัท จะพิจารณาเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เท่านั้น **
ภาพรวม
-นำเสนอและจำทำ content ที่จะลงในสื่อ Facebook , Website
-Update Content และข้อมูลต่างๆ บนSocial Media ของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ
-ดูแลตอบคำถามและสื่อสารกับลูกค้าทางออนไลน์
-นำเสนอและแนะนำ Product ต่างๆของบริษัทพ่านช่องทาง Social Media ของบริษัท


18 มิถุนายน 62 15:53:27
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.