งาน : Bakaam Boutique Resort and The small house    (อ่าน 347)


Bakaam Boutique Resort and The small house
Hotel , Coffee cafe and restaurant

ที่อยู่ : 165/44 ซอยประชาสโมสร 31 ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0872202200
เว็บไซต์ : www.bakaam.com
อีเมล : contact_bakaam@yahoo.comตำแหน่ง : แม่บ้าน
อัตรา : 1
เงินเดือน : ์N/A
เพศ : หญิง
อายุ : 25 up
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ตำแหน่ง : แม่บ้าน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ เพศ
2. มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. รักความสะอาด
5. สามารถทำงานในวันหยุดได้
6. ตรงต่อเวลา
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
4. ใบรับรองวุฒิการศึกษา
5. ใบรับรองแพทย์
6. ใบสมัครงาน (สามารถนำหลักฐานประกอบการสมัครข้างต้นมาขอรับใบสมัคร กรอกรายละเอียดเพื่อพิจารณาการสัมภาษณ์งานได้ทุกวันที่ โรงแรมบะขาม บูทีค รีสอร์ท)
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
อัตรา : 1
เงินเดือน : ์N/A
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 up
การศึกษา : ปวส. การบัญชี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
4. ใบรับรองวุฒิการศึกษา
5. ใบรับรองแพทย์
6. ใบสมัครงาน (สามารถนำหลักฐานประกอบการสมัครข้างต้นมาขอรับใบสมัคร กรอกรายละเอียดเพื่อพิจารณาการสัมภาษณ์งานได้ทุกวันที่ โรงแรมบะขาม บูทีค รีสอร์ท)


14 เมษายน 62 11:38:57
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.