งาน : บริษัท ทอล์ค ทู มี จำกัด    (อ่าน 541)


บริษัท ทอล์ค ทู มี จำกัด
บริษัท ทอล์คทูมี จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ ระบบ Call Center องค์กร

ที่อยู่ : 362 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0613858291
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : Call Center Staff
อัตรา : 10
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวช./ ปวส. / ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ตำแหน่ง : Call Center Staff
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด อายุ : 22 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส. / ปริญญาตรี
Job Descriptions: • รับสายเพื่อบริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของลูกค้าเป็นที่ปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
• กรอกข้อมูลของลูกค้าและการให้บริการลงระบบบันทึกอย่างถูกต้อง
• ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและลูกค้า
• ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถและมีความตั้งใจให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในการให้บริการ
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
Qualifications: • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี
• มีทักษะทางด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี รวมทั้งมีบุคลิกภาพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีใจรักงานบริการ
• หากมีประสบการณ์ทางด้าน Call Center มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี


12 เมษายน 62 14:29:25
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.