งาน : บริษัท เจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด    (อ่าน 5,478)


บริษัท เจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด

เมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น40000

โทรศัพท์: 062-4142391  

ติดต่อได้ที่อีเมล์ : chaonangthailand3@gmail.com

 

1. ตำแหน่ง:  ผู้จัดการทั่วไป 

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 -  รับผิดชอบงาน : บริหารองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกรรมการบริหารทั้งทางด้านการตลาด

ทรัพยากรบุคคลและบัญชีการเงิน

 คุณสมบัติ : ชายหรือหญิงอายุไม่เกิน50 ปีมีประสบการณ์ในการทำงานระดับบริหารไม่น้อยกว่าปี 

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

วิธีการรับสมัคร:ส่งประวัติและคุณสมบัติมาที่อีเมล์:  chaonangthailand3@gmail.com 

2.    ตำแหน่ง: AE   จำนวน:  1 อัตรา

 

3.  ตำแหน่ง: Copywriter   จำนวน:  1 อัตรา

 

4.  ตำแหน่ง:  พนักงานกราฟิกดีไซน์ จำนวน:  1 อัตรา

 

5. ตำแหน่ง:  Photographer   จำนวน:  1 อัตรา

 

6. ตำแหน่ง:  Webmaster   จำนวน:  1 อัตรา

 

7. ตำแหน่งพนักงานออกบูธ  จำนวน:  1 อัตรา

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ: 

-  รับผิดชอบงานด้านสื่อโฆษณาต่างๆของบริษัท

คุณสมบัติ: 

ชายหรือหญิงวุฒิปวช.ขึ้นไป มีความรับผิดชอบซื่อตรงมีความคิดสร้างสรรค์สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้เป็นอย่างดีมีประสบการณ์อย่างน้อยปี

วิธีการรับสมัคร:ส่งประวัติและคุณสมบัติมาที่อีเมล์: chaonangthailand3@gmail.com

 

8.  ตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า 

จำนวน:อัตรา   

เงินเดือน:ตามโครงสร้างบริษัท

เพศ:ชายหรือหญิง

อายุ:22 - 40  ปี

การศึกษา:ปวชขึ้นไป  

หน้าที่รับผิดชอบ:บริหารงานจัดส่งสินค้าของบริษัทวางแผนการรับเข้าและจ่ายออกสินค้าของบริษัท 

คุณสมบัติ:จบการศึกษาระดับปวชขึ้นไปอายุไม่เกิน40 ปีสามารถใช้โปรแกรมWINDOWS ได้เป็นอย่างดีมีความรับผิดชอบสูงมีใบขับขี่และสามารถในการขับรถกระบะเกียร์ธรรมดาได้ 

วิธีการรับสมัคร:ส่งประวัติและคุณสมบัติมาที่อีเมล์: chaonangthailand3@gmail.com

 ที่อยู่ : 555/18 หมู่6 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0624142391
เว็บไซต์ : http://chaonangthailand.com
อีเมล : chaonangthailand3@gmail.comตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


19 กรกฎาคม 62 09:13:45
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.