งาน : บริษัท คิง ออฟ อีเวนท์ จำกัด    (อ่าน 3,707)


บริษัท คิง ออฟ อีเวนท์ จำกัด

ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ และรวมถึงดำเนินการด้านการตลาดในรูปแบบบูธอีเวนท์ (เราไม่ใช่บริษัทเครือข่ายหรือขายตรงแต่อย่างใด)ที่อยู่ : 116/59 ม.4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043000559
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : kovcc.kk@gmail.comตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


30 มกราคม 62 14:53:48
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.