งาน : โรงเรียนอนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญ    (อ่าน 1,891)โรงเรียนอนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญ
โรงเรียนอนุบาล

ที่อยู่ : 227/7 ถ.หลังศูนย์ราชการ จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043241363
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : pracharatp@gmail.comตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
อัตรา : 2
เงินเดือน : 8000
เพศ : หญิง
อายุ : 20-30
การศึกษา : ม.6 ปวช / ปวส
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


9 มกราคม 62 17:13:01
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.