งาน : โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ    (อ่าน 1,081)โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ
โรงเรียนเอกชน เปิดสอนระดับ อนุบาลปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6

ที่อยู่ : 123/2 หมู่ที่ 8 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-257206,089-4221116
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : tjsc2546@gmail.comตำแหน่ง : ครูปฐมวัย
อัตรา : 3
เงินเดือน : 13300-15800 บาท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี (ครูปฐมวัย)
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -มีประสบการณ์การสอนพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีใบประกอบวิชาชีพครู
-มีความรับผิดชอบมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการทำงาน
ตำแหน่ง : ครูภาษาไทย
อัตรา : 2
เงินเดือน : 13300-15800 บาท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี (ครู)
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -มีประสบการณ์การสอนพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีใบประกอบวิชาชีพครู
-มีความรับผิดชอบมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการทำงาน
ตำแหน่ง : ครูคณิตศาตร์
อัตรา : 2
เงินเดือน : 13300-15800 บาท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี (ครู)
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -มีประสบการณ์การสอนพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีใบประกอบวิชาชีพครู
-มีความรับผิดชอบมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการทำงาน
ตำแหน่ง : ครูวิทยาศาสตร์
อัตรา : 2
เงินเดือน : 13300-15800 บาท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี (ครู)
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -มีประสบการณ์การสอนพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีใบประกอบวิชาชีพครู
-มีความรับผิดชอบมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการทำงาน
ตำแหน่ง : ครูภาษาอังกฤษ
อัตรา : 2
เงินเดือน : 13300-15800 บาท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี (ครู)
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -มีประสบการณ์การสอนพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีใบประกอบวิชาชีพครู
-มีความรับผิดชอบมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการทำงาน


9 มกราคม 62 12:42:45
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.