งาน : โรงแรมวีวิชขอนแก่น    (อ่าน 671)


โรงแรมวีวิชขอนแก่น
โรงแรมระดับ 4 ดาว ให้บริการห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม ห้องฟิตเนส ห้องสปา ห้องอาหาร ร้านชา กาแฟ นม ฯลฯ

ที่อยู่ : 56 ถนนกลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-236888
เว็บไซต์ : http://www.vwishhotel.com/
อีเมล : hrm@vwishhotel.comตำแหน่ง : กุ๊ก commis 1/commis 2 /commis 3 ครัวไทย /ครัวยุโรป /ครัวจีน /ครัวจัดเลี้ยง
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 45 ปี
การศึกษา : ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของงานในครัวเป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีความขยันอดทน รักการทำงานเป็นทีม
- มีประสบการณ์งานในครัว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- เคยผ่านงานโรงแรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

วิธีการสมัคร
- สมัครทาง E-mail ส่งมาที่ hrm@vwishhotel.com
- สมัครด้วยตนเองที่ (โรงแรมวีวิชขอนแก่น จ.ขอนแก่น)
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.

ติดต่อสอบถาม...

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงแรมวีวิชขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เลขที่ 56 ถนนกลางเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(โรงแรมตั้งอยู่สี่แยกปรับอากาศ ติดกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน)
E-mail : hrm@vwishhotel.com
โทร : 043-236888
ตำแหน่ง : F&B Manager
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 30 - 50
การศึกษา : ปวส ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอาหารและบริการ 3 ปีขึ้นไป
- เป็นผู้จัดการห้องอาหารในการให้บริการดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการห้องอาหาร ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง
- ดูแลการจัดการห้องอาหาร และ ควบคุมดูแลพนักงานบริการห้องอาหาร ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง
- ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- สามาถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
-มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรแล้วผู้ร่วมงาน, มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, มีความเป็นผู้นำ

วิธีการสมัคร
- สมัครทาง E-mail ส่งมาที่ hrm@vwishhotel.com
- สมัครด้วยตนเองที่ (โรงแรมวีวิชขอนแก่น จ.ขอนแก่น)
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.

ติดต่อสอบถาม...

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงแรมวีวิชขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เลขที่ 56 ถนนกลางเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(โรงแรมตั้งอยู่สี่แยกปรับอากาศ ติดกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน)
E-mail : hrm@vwishhotel.com
โทร : 043-236888
ตำแหน่ง : F&B(Captain Supervisor)
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-40
การศึกษา : ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหารในการให้บริการดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการห้องอาหาร ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง
- ดูแลการจัดการห้องอาหาร และ ควบคุมดูแลพนักงานบริการห้องอาหาร ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง
- มีประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- สามาถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
- มีความเป็นผู้นำ
- มีใจรักงานด้านบริการ

วิธีการสมัคร
- สมัครทาง E-mail ส่งมาที่ hrm@vwishhotel.com
- สมัครด้วยตนเองที่ (โรงแรมวีวิชขอนแก่น จ.ขอนแก่น)
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.

ติดต่อสอบถาม...

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงแรมวีวิชขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เลขที่ 56 ถนนกลางเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(โรงแรมตั้งอยู่สี่แยกปรับอากาศ ติดกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน)
E-mail : hrm@vwishhotel.com
โทร : 043-236888

ตำแหน่ง : F&B(Waiter&Waitress)
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
การศึกษา : ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - เพศชาย , หญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- จัดโต๊ะห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง
- บริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม
- มีใจรักงานบริการ อดทน และแข็งแรง สามารถทำงานเป็นกะได้
- บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในสายงานโรงแรม หรือห้องอาหารมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร
- สมัครทาง E-mail ส่งมาที่ hrm@vwishhotel.com
- สมัครด้วยตนเองที่ (โรงแรมวีวิชขอนแก่น จ.ขอนแก่น)
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.

ติดต่อสอบถาม...

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงแรมวีวิชขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เลขที่ 56 ถนนกลางเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(โรงแรมตั้งอยู่สี่แยกปรับอากาศ ติดกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน)
E-mail : hrm@vwishhotel.com
โทร : 043-236888


9 มกราคม 62 11:15:04
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.