งาน : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูก การเก็บรักษา การจัดการด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของข้าวโพดม่วงเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ    (อ่าน 1,039)โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูก การเก็บรักษา การจัดการด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของข้าวโพดม่วงเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูก การเก็บรักษา การจัดการด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของข้าวโพดม่วงเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0640394886
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : nrct.ne.kku@gmail.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ
อัตรา : 1
เงินเดือน : 9,000-10,000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - มีความรู้ด้านช่าง
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
****หมายเหตุสนใจสมัครสามารถโทรมาสอบถามที่่เบอร์ 064-0394886


6 ธันวาคม 61 10:59:08
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.