งาน : บริษัท ออโตโพลิส จำกัด    (อ่าน 399)บริษัท ออโตโพลิส จำกัด


ที่อยู่ : 19 ม.20 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 344 333
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : autopolis@autopolis.co.thตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ชาย
อายุ : 30+
การศึกษา : ป.ตรี/ป.โท
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : "1. มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายขายมาก่อน
2. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี
3. สามารถเดินทาง หรือ ทำงานนอกสถานที่ได้
4. ลักษณะงาน ดูแลรับผิดชอบงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมาย ประสานงานและติดตามผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายการขายจะประสบความสำเร็จ"
ตำแหน่ง : ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่
อัตรา : 1
เงินเดือน : ป.ตรี/ป.โท
เพศ : ชาย
อายุ : 35+
การศึกษา : ป.ตรี/ป.โท
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : "1. มีความสามารถในการจัดการและบริหารงานในศูนย์บริการ
2. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ แก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าได้
3. ขยัน อดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบ
4. มีประสบการณ์ในด้านผู้จัดการศูนย์บริการอย่างต่ำ 5 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
5. สวัสดิการ เงินรางวัลต่างๆ เมื่อทำเป้าได้ โอที เบี้ยเลี้ยง โบนัส ชุดฟอร์ม พักร้อนประจำปี
"
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
อัตรา : 1
เงินเดือน : 13,000 +
เพศ : หญิง
อายุ : 25+
การศึกษา : ป.ตรี สาขาการบัญชี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : "1. เพศหญิง อายุ 25+
2. จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชีเท่านั้น
3. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่
4. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ภูมิลำเนาขอนแก่น
5. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์
"
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
อัตรา : 1
เงินเดือน : 7,000-9,000 + COMMISION
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 23+
การศึกษา : ป.ตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : "1. รักงานบริการ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
2. ไม่จำกัดเพศ ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ภูมิลำเนาขอนแก่น
3. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
4. เข้าเวรวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้"
ตำแหน่ง : ธุรการ CRM/ลูกค้าสัมพันธ์
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : หญิง
อายุ : 25+
การศึกษา : ป.ตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : "1. เพศหญิง อายุ 25+
2. บุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองได้ดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการเป็นผู้นำ และรักงานบริการ
4. สามารถใช้ MS Office ได้คล่อง มีความสามารถในการประสานงาน
5. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
"
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการขาย
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : หญิง
อายุ : 25+
การศึกษา : ป.ตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : "1. เพศหญิง อายุ 25+ บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี
2. สามารถใช้ MS Office ได้คล่อง มีความสามารถในการประสานงาน
3. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่
4. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
"
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25+
การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : "1. จัดเตรียมขนมให้ลูกค้าที่มาใช้บริการในโชว์รูม ทำความสะอาดโชว์รูม
2. ขยัน อดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบ
3. รักความสะอาดเรียบร้อย"


12 กรกฎาคม 61 09:16:08
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.