งาน : โรงแรมอำนวยสุข&โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน รับด่วน เข้ามาสมัครด้วยตนเอง สมัครพร้อมสัมภาษณ์ เริ่มงานทันที    (อ่าน 686)


โรงแรมอำนวยสุข&โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน รับด่วน เข้ามาสมัครด้วยตนเอง สมัครพร้อมสัมภาษณ์ เริ่มงานทันที
โรงแรม ที่พัก ห้องอาหาร ห้องประชุม สัมมนา งานเลี้ยง

ที่อยู่ : 355/35 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง สมัครด้วยตนเอง/ ส่งสมัครทางอีเมลล์ จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-468444
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : พนักงานจัดเลี้ยง (มีประสบการณ์)
อัตรา : 10
เงินเดือน : 10000 - 15000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 - 40 ปี
การศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1. บุคลิกภาพดี กิริยาเรียบร้อย มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
3.มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
ดูแลรับผิดชอบตกแต่ง จัดเตรียมสถานที่จัดงานเลี้ยง ประชุมสัมมนาต่างๆ
ตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับ (มีประสบการณ์)
อัตรา : 5
เงินเดือน : 10000 - 15000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 - 35 ปี
การศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีใจบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีไมตรีจิตกับผู้มาติดต่อ มีความอดทนอดกลั้น รู้จักกาลเทศะ
ตำแหน่ง : กุ๊ก (มีประสบการณ์)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 10000 - 20000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 30 - 40 ปี
การศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม รับผิดชอบควบคุมอาหารให้ได้มาตรฐาน
มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้เป็นอย่างดี
ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงานได้ทุกหน้าที่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกุ๊ก (มีประสบการณ์)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 10000 - 15000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 - 40 ปี
การศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : สามารถทำอาหารได้ และทำอาหารได้ดี มีใจรักบริการ และมนุษยสัมพันธุ์ที่ดี
ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ
สามารถปฎิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงานได้ทุกหน้าที่


11 กรกฎาคม 61 11:54:13
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.