งาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภูมิ เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง    (อ่าน 1,250)


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภูมิ เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
โทรคมนาคม ติดตั้งพาดสายไฟเบอร์

ที่อยู่ : 82/37 หมู่ที่ 6 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 083-5999935
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : piyapon_tnt@hotmail.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (Admin Project)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 21 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส. หรือ ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานก่อสร้าง/ทำเอกสารส่งมอบงาน จะพิจาณาเป็นพิเศษ
3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Excell, E-mail, สามารถใช้โปรแกรม Line ได้ดี
5. สามารถทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาได้
6. ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี/คล่องแคล่ว
8. สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
9. มีความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน

--------------------------------------------------------------------------
วิธีการสมัคร
1. สมัครผ่านทางอีเมล ส่งResume สมัครงานมาที่ Email: piyapon_tnt@hotmail.com
2. สมัครด้วยตนเอง ที่ เลขที่ 82/37 หมู่ที่ 6 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
เวลาเปิด-ปิด 08.30 น. – 17.30 น.
ติดต่อสอบถาม 083-5999935
ตำแหน่ง : วิศวกร
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.)
- ออกแบบ วางแผน วิเคราะห์ รวมถึงตรวจสอบ และทดสอบ ตลอดจนประเมินเวลาในการดำเนินการงานในแต่ละโครงการ ว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อใด
- มีประสบการณ์ด้าน Fiber Optic จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Autocad ได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft excell , Word, PowerPoint
- สามารถทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาได้
- ออกต่างจังหวัดได้ มีความรับผิดชอบสูง
- การควบคุม และ ติดตามงาน
- ติดต่อประสานงาน
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน้างาน
- จัดลำดับความสำคัญก่อนและหลังของงาน
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน รับผิดชอบและความอดทนสูง ไม่เกี่ยงงาน
- สุภาพ มีอัทยาศัยดี สามารถประสานงานและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
- ตรงต่อเวลา
- มีความรู้ด้านเทคนิคการติดตั้งอุปกรณ์การสื่อสารทางด้านโทรคมนาคม, หรือ Optic
- สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

------------------------------------------------------------------
วิธีการสมัคร
1. สมัครผ่านทางอีเมล ส่งResume สมัครงานมาที่ Email: piyapon_tnt@hotmail.com
2. สมัครด้วยตนเอง ที่ เลขที่ 82/37 หมู่ที่ 6 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
เวลาเปิด-ปิด 08.30 น. – 17.30 น.
ติดต่อสอบถาม 083-5999935


16 พฤษภาคม 61 15:20:59
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.